Stryn kommune Hovedbilde

Vikariat for vernepleiar

Arbeidsgivar Område Tilsettingsform Del
Stryn kommune Stryn Deltid

Om stillinga

Det er ledig to vikariat, 43% og 48%, for vernepleiar eller anna relevant høgskuleutdanning. Stillingane er knytt til Miljø- og velferdstenestene for psykisk utviklingshemma. Vikariata er turnusarbeid med arbeid 3. kvar helg.

43% vikariat for perioden 01.07.22 - 30.06.23

48% vikariat for perioden 01.07.22 - 31.12.22

Stryn kommune Kulturbilde