Prosjektstilling: Sogndal Fotball, HVL og NFF Sogn og Fjordane Bilde

Prosjektstilling

Type stilling Arbeidsgivar Område Tilsettingsform Del
Prosjektstilling: Sogndal Fotball, HVL og NFF Sogn og Fjordane Høgskulen på Vestlandet Sogndal Fulltid
Høgskulen på Vestlandet Logo

Høgskulen på Vestlandet

Inndalsveien 28
5063 Bergen
Sjå bedriftsprofil Sjå fleire ledige stillingar frå denne bedrifta

Kontakt

Erin Fausa Pettersen
951 43 100

Søknadsfrist

25. november 2021 Søk på stillinga her

Om stillinga

Det er ledig ei prosjektstilling knytt til fotballsamarbeidet mellom Sogndal Fotball, HVL v/Institutt for idrett, kosthald og naturfag og NFF Sogn og Fjordane.


Den som vert tilsett vil samarbeide tett med alle tre partar, men vil ha sitt tilsettingsforhold knytt til Sogndal Fotball.
Sogndal Fotball, HVL og NFF Sogn og Fjordane har mange års erfaring kring utdanning, forsking og trenarutvikling. I samband med oppretting av ei ny bachelorutdanning innan idrett og trenarrolla og ønskje om utvikling av kompetansemiljøet på fotball i regionen, inngår vi no eit tettare samarbeid og lyser ut ei prosjektstilling knytt til dette fotballsamarbeidet i tida 01.01.2022-31.12.2023. Arbeidsstaden er campus Sogndal.

Arbeidsoppgåver

 • Koordinere fotballsamarbeidet på Campus Sogndal/Fosshaugane Campus
 • Koordinering og fagleg ansvar for aktivitet i analyselaboratoriet
 • Koordinering og fagleg ansvar for HVL studentar med fotballpraksis i krets og klubb
 • Undervisning og rettleiing, i hovudsak knytt opp mot bachelorutdanninga ved HVL studieretning idrett og trenarrolla
 • Bidra med å etablere forskings- og utviklingsarbeid med utgangspunkt i fotballsamarbeidet
 • Soneansvarleg for NFF sone Sogn for gutar og jenter

Kvalifikasjonskrav

Den som vert tilsett må ha/vere:

 • A-lisens fotball
 • Mastergrad/hovudfag med relevans for stillingsprofilen
 • God teknisk kompetanse og erfaring med bruk av analysesystem, som til dømes Hudl programma
 • Kjennskap til NFF sin spelarutviklingsmodell – Landslagsskulen
 • Personleg egna for stillinga, ha gode samarbeids- og formidlingsevner, evne til å arbeide sjølvstendig og strategisk, ta initiativ og vere fleksibel. Høgt etisk medvit i møte med studentar og utøvarar er påkravd.


Arbeidsspråket er norsk og søkjarar må meistre norsk eller eit anna skandinavisk språk, munnleg og skriftleg.
Idretten krev framvising av politiattest utan merknad frå alle personar over 15 år som utfører oppgåver som inneber eit ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personar med utviklingshemming. Søkjarar må difor levere politiattest ved søknaden.
Følgjande tel positivt i vurderinga:
NFF trenerrettleiar

 • Pedagogisk kompetanse og relevant erfaring frå skuleverket eller høgare utdanning
 • Erfaring frå relevante forskings- og utviklingsprosjekt


Aktuelle kandidatar vert kalla inn til intervju. Sogndal Fotball, HVL og NFF Sogn og Fjordane vil alle vere delaktige i tilsettingsprosessen, men den tilsette vil ha sitt tilsettingsforhold knytt til Sogndal Fotball. Den som vert tilsett må pårekne noko arbeid på kveld og i helgar og noko reising.

Vi tilbyr

 • Sogndal Fotball har pensjonsavtale og gruppelivsforsikring
 • Spennande fagmiljø med moglegheit for kompetanseheving og -utvikling
 • Høve for trening i arbeidstida
 • Løn etter avtale i stilling som prosjektleiar


Kontaktpersonar knytt til stillinga er:
1) Sogndal Fotball: Konstitutert dagleg leiar Ole Erik Grinde, tlf.: 975 81 679, e-post: oeg@sogndalfotball.no
2) HVL: Assisterande instituttleiar Ane Solbraa, tlf.: 57 67 60 81 / 909 53 275, e-post: ane.solbraa@hvl.no
3) NFF Sogn og Fjordane: Kretsansvarleg spelarutvikling Jan Tore Jåstad, tlf.: 993 77 776, e-post: jantore.jastad@fotball.no

Høgskulen på Vestlandet Kulturbilde