Rektor Hyen skule og barnehage

Arbeidsgivar Område Tilsettingsform Del
Gloppen kommune Gloppen Fulltid
Gloppen kommune Logo

Gloppen kommune

Grandavegen 9
6823 Sandane
Sjå bedriftsprofil Sjå fleire ledige stillingar frå denne bedrifta

Kontakt

Per Arne Strand
957 78 875

Søknadsfrist

20. mai 2022 Søk på stillinga her

Arbeidsoppgåver

Gloppen kommune søkjer ein tydeleg rektor som har det pedagogiske og administrative ansvaret for skulen og barnehagen. Arbeidet med fagfornyinga og rammeplan vil vere ein sentral del av arbeidet framover. Rektor har personal- og økonomiansvar. Rektor går inn i kommunedirektøren si utvida leiargruppe og kommunalsjef oppvekst si leiargruppe. Den som vert tilsett skal bidra til ei felles utvikling i Gloppen og Gloppenskulen spesielt.

Kvalifikasjonskrav

Vi ser etter ein rektor som har:

  • Pedagogisk utdanning og praksis, med innsikt og kunnskap om skule og barnehage
  • Leiarerfaring og leiarutdanning vil vere ein fordel, med vilje til å utvikle seg vidare
  • Visjonar for skulen og barnehagen si utvikling og kunne drive skule- og barnehageutvikling
  • Vilje til å bidra til felles satsingsområde og utvikling i oppvekstsektoren
  • Evne til å vere inkluderande, inspirerande og skape gode samarbeidsrelasjonar
  • Evne til god økonomistyring og gode administrative rutinar
  • God digital kompetanse


Det vil verte nytta intervju i tilsettingsprosessen og vi vil be om referansar. Det vil bli lagt stor vekt på personlege eigenskapar.

Vi tilbyr

  • Lønn etter avtale.
  • For stillinga gjeld ei prøvetid på seks månader.
  • Det må leverast tilfredsstillande politiattest før tiltreding.