100% stilling som psykriatrisk sjukepleiar i Ullensvang kommune

Type stilling Arbeidsgivar Område Tilsettingsform Del
Psykriatrisk Sjukepleiar Ullensvang kommune Ullensvang Fulltid

Om stillinga

Er du i tillegg kreativ og positivt innstilt, då er det deg vi treng med på laget!
Saman skaper vi ein god arbeidsplass for alle og tilbyr gode tenester!
I forbindelse med flyktningstrømmen fra Ukraina har Ullensvang kommune behov for å auke sin bemanning ved Rus og Psykisk helse. Rus og Psykisk helse i Ullensvang kommune har avdelinger lokalisert i Jondal, Odda og Kinsarvik.
Vi har ledig 100 % fast stilling som psykiatrisk sjukepleiar frå dags dato. Stillinga er organisatorisk plassert ved Rus og Psykisk og pr i dag med oppmøte stad i Kinsarvik.


Me treng ein engasjert og utviklingsorientert psykiatrisk sjukepleiar for vår teneste. Me arbeider kontinuerlig med fagutvikling og kvalitetssikring av tenestene me tilbyr. Hjå oss ynskjer me alltid å utvikle og forbetre oss.

Oppgåver og innhald for stillingen til vil bli gjort i samarbeid med verksemdsleiar, men aktuelle oppgåver vil vera:

 • Helsesamtaler
 • Støttesamtaler
 • Kartlegge fysisk og psykisk helse.
 • Bistå med fastlege undersøkelse og oppfølging av henvisninger
 • Samarbeid med helsetjenesten
 • Bidra med kompetanseheving innad i kommunen på migrasjonshelse
 • Lavterskeloppfølging og gruppetiltak for flyktninger og familiegjenforente til flyktninger.
 • Tverrfaglig samarbeid og deltakelse i avdelingens møtepunkter, undervisnings- og veiledningsopplegg.

Krav til kompetanse

 • Godkj. psykiatrisk sjukepleiar / vernepleiar
 • Rettleiing og rådgjevningskompetanse
 • Ynskja kompetanse
 • Kompetanse på fleirkulturell forståing og /eller migrasjonshelse er ei føremon.
 • Kompetanse og erfaring frå migrasjonshelse er ynskjeleg.
 • Kunnskap og erfaring med flyktningarbeid
 • Kjenneskap til introduksjonsloven og integreringsloven
 • Erfaring frå å arbeide i tverrfaglege team


Personlege eigenskapar

 • Har evna til å arbeida sjølvstendig, i team og tverrfagleg
 • Har gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheiter
 • Er positiv, fleksibel og engasjert
 • Likar utfordringar og har evne til å arbeide framtidsretta
 • Bidreg aktivt til fagutvikling og eit godt arbeidsmiljø
 • Har gode datakunnskaper med evne til å arbeide systematisk og ryddig
 • Er organisert, strukturert og har gode kommunikasjonsevner


Me ynskjer primært psykiatrisk sjukepleiar, men oppmodar også sjukepleiarar, vernepleier, sosionom, ergoterapeut med kompetanse innen psykisk helse å søkje på stillinga.
Relevant erfaring frå arbeid innan psyksik helsearbeid og personleg eigeskapar som stødig, trygg og med god relasjonskompetanse vert vektlagt .
Som sjukepleiar stilles det krav om å ta vidareutdanning i psykiatrisk sjukepleie primært eller anna relevant utdanning for stillinga, innan ein 4 års periode.

Andre krav

 • Ved tilsetting må det leggjast fram gyldig politiattest
 • Førarkort klasse B
 • Gode IKT kunnskapar
 • Godkjent tuberkulinstatus

Me tilbyr

 • Løn etter lov- og avtaleverk
 • Medlemskap i pensjonsordning
 • Dyktige og omsorgsfulle kollega og eit godt arbeidsmiljø
 • Kurs, opplæring og sertifisering etter tenesta sine behov.


Link til søknadsskjema: Send søknad