Hyllestad kommune Hovedbilde

Lærarstillingar ved Hyllestad skule

Type stilling Arbeidsgivar Område Tilsettingsform Del
Lærarstillingar Hyllestad kommune Hyllestad Fulltid

Om stillinga

Hyllestad skule har ledige undervisningsstiliingar i grunnskulen frå skulestart i august 2022, både fast og vikariat.

Forutan basisfaga norsk, matematikk og engelsk treng vi nokon som kan undervise i framandspråk (tysk), norsk som 2. språk, KRLE, kroppsøving og gjerne programmering. Vi ønskjer søkjarar som kan ta på seg kontaktlæraransvaret.

Arbeidsoppgåver

 • Planlegging, gjennomføring og oppfølging av læringsarbeid
 • Bidra til eit trygt, godt og inkluderande læringsmiljø for elevane våre
 • Kontaktlærarfunksjon må påreknast
 • Oppfølging av elevar og kontakt med føresette
 • Samarbeid i team
 • Deltaking i skulen sine utviklingsprosessar

Kvalifikasjonskrav

 • Godkjent lærarutdanning, gjerne for 1.-7. trinn
 • Helst minimum 30 stp i norsk, matematikk eller engelsk
 • Undervisningskompetanse i tysk, musikk, KRLE, kroppsøving eller progammering er ein fordel
 • Erfaring og god kompetanse i bruk av digitale læringsverktøy
 • Undervisningserfaring
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevne

Om deg

 • Du er fleksibel og løysingsorientert
 • Du er ein god og tydeleg klasseleiar
 • Du er god på relasjonar og kommunikasjon
 • Du er bevisst ansvaret ditt
 • Du likar å arbeide med barn og ungdom
 • Du er engasjert i å skape eit godt og inkluderande skulemiljø
 • Du veit at du er ei viktig brikke til eit godt arbeidsmiljø
 • Du trivast best i ein aktiv og travel kvardag
 • Vi vil legge stor vekt på personlege eigenskapar
 • Den som vert tilsett må kunne framvise godkjent politi- og helseattest før tiltreding

Vi tilbyr

 • Eit godt og inkluderande arbeidsmiljø med kvalifiserte kollegaer
 • Ein arbeidsplass som er oppteken av kollektiv og individuell læring
 • Mentorordning for nyutdanna og nytilsette
 • Moglegheit for vidareutdanning
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Løn etter avtaleverket
 • Rimelege barnehageprisar
 • Bustadstilskot ved husbygging
 • Gratis trening i Hyllestadhallen i eitt år

Hyllestad kommune Kulturbilde