Stryn kommune Hovedbilde

Kommunalsjef Samfunnsutvikling

Arbeidsgivar Område Tilsettingsform Del
Stryn kommune Stryn Fulltid
Stryn kommune Logo

Stryn kommune

Stryn, Norge
6783 Stryn
Sjå bedriftsprofil Sjå fleire ledige stillingar frå denne bedrifta

Kontakt

Plan- og næringssjef Geirmund Dvergsdal
97197092

Søknadsfrist

22. mai 2022 Søk på stillinga her

Om stillinga

Stryn kommune har valt å samle tekniske tenester, plan, kart og oppmåling, næring og beredskap under felles leiing. Dette for å samordne og forenkle tenestetilbodet. Vi søker difor etter ein samfunnsengasjert, handlekraftig og resultatorientert leiar som blir sentral i arbeidet med å utvikle kommunen i samhandling med ulike samfunnsaktørar.

Kommunalsjefen er ein del av kommunedirektøren si leiargruppe som skal følge opp politiske og administrative avgjerder. Kommunalsjefen skal vere med å utvikle kommunen sine tenester, arbeidsgjevarpolitikk og samfunnsrolle.

Kommunalsjefen har også det overordna fag- og økonomiansvaret for etaten.

Stryn kommune Kulturbilde