Hyllestad kommune Hovedbilde

Institusjonskokk, vikariat med moglegheit for fast tilsetting

Type stilling Arbeidsgivar Område Tilsettingsform Del
Institusjonskokk Hyllestad kommune Hyllestad Fulltid

Om stillinga

Hyllestad kommune har ledig 100 % vikariat for insitusjonskokk ved Eiklund sjukeheim, Sørbøvåg frå hausten av.

Vikariatet er i 100 %, med arbeid på dagtid og kvar tredje helg. Det kan vere moglegheit for fast tilsetting på sikt.

Arbeidsoppgåver

 • Produksjon av lunsj, middag og dessertar, samt kaffimat.
 • Vi har hovudsakleg kok/server, men og kok/kjøl.
 • Dagleg reinhald på kjøkkenet.
 • Oppfølging og kjennskap til IK-mat, HACCP, oppføling av internkontroll og hygiene på kjøkkenet.
 • Varemottak.

Kvalifikasjonskrav

 • Fagbrev som kokk/institusjonskokk eller tilsvarande.
 • Ønskjeleg med erfaring frå institusjonskjøkken.
 • Utanlandsk utdanning bør vere NOKUT-godkjent.

Om deg

 • Ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Motivert, engasjert og godt humør.
 • Har evne til å jobbe sjølvstendig og strukturert.
 • Medansvar for å fremje eit godt arbeidsmiljø.

Vi tilbyr

 • Faglege og personlege utfordringar i eit godt arbeidsmiljø.
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar i KLP (2 % av løna vert trekt til pensjon).
 • Hjelp til å finne bustad.
 • Bustadtilskot til førstegangsetablerarar.
 • Reduserte betalingssatsar i barnehagen.
 • Fri tilgang til treningsrom/sprinningsrom i idrettshallen.

Hyllestad kommune Kulturbilde