Missing caption

To traineestillingar innan utvikling og dataflyt

Type stilling Arbeidsgivar Område Tilsettingsform Del
BKK søker to trainear innan utvikling og dataflyt BKK Trainee
BKK

BKK

Firdavegen 5
6800 FØRDE
Sjå bedriftsprofil

Kontakt

Tony Kiil
917 27 185

Søknadsfrist

14. mars 2021 Søk på stillinga her

Om stillinga

BKK Nett fusjonerte med Sunnfjord Energi i 2019, og med utgangspunkt i kompetansemiljøet i Førde vil selskapet styrke si satsing innan digitalisering.

Vi søker difor 2 trainear innan utvikling og dataflyt.

BKK Nett er eit framtidsretta nettselskap med fokus på å bli meir datadrevet. BKK Nett har investert i digitale straummålera og skal i dei neste åra investere enda meir i sensorikk for å kunne nytte dei store mengdene med data til å predikere vedlikehalds- og investeringsbehov i framtidas nett-infrastruktur. Vi tilbyr difor spennande oppgåver innan dataanalyse, integrasjonsarbeid, programmering, statistikk, teknologi og digitalisering. Stillingane vil inngå i enheten Digitale Tjenester i BKK Nett.

Våre tidlegare trainear, Helene og Stig, gir deg gode grunnar til å søke.

Arbeidsoppgåver

Som trainee vil du

 • Jobbe tett opp mot andre avdelingar i selskapet og leverandørar på fagsystem
 • Være med å bygge opp og utvikle kompetansegruppe innanfor digitalisering
 • Jobbe i eit tverrfagleg team der ein vil jobbe med utvikling av eksisterande/nye system og digitale verktøy
 • Jobbe med integrasjonsgrensesnitt mellom fagsystema
 • Analysere og predikere data for effektivisering og forbetring av den dagleg drifta

Som trainee i BKK Nett, avd. Førde vil du være ein sentral del av selskapet si satsing, og ta aktivt del i den vidare utviklinga. I BKK Nett har vi eit ungt arbeidsmiljø med mange nytilsette dei siste åra, og ulike aktivitetar og samlingar gjennom året er med å skape ei positiv og god lagånd på jobben. Etter fusjonen har mange tilsette frå Sunnfjord Energi fått utfordrande leiarjobbar i BKK-konsernet, og fleire av desse starta karriera si som trainee i Sunnfjord Energi gjennom Framtidsfylket si traineeordning. 

Kvalifikasjonskrav

Følgande kompetanse er ein fordel:

 • Erfaring med å strukturere og analysere store datasett frå ulike kjelder
 • Kunnskap innan backend programmering
 • Erfaring med C#, Python eller SQL
 • Kunnskap om bruk av API, React eller PowerBI
 • Du har bakgrunn innan elkraft, IKT, datateknologi, informatikk, statistikk/matematikk, data science, robotikk/kybernetikk eller tilsvarande
 • BKK AS har etablert Azure som skyløysing.

Felles krav til alle som søkjer stilling som Framtidsfylket Trainee:

 • Minimum bachelor eller mastergrad
 • Maksimalt tre års arbeidserfaring etter endt studie
 • Norsk som arbeidsspråk - munnleg og skriftleg

Om deg

Dersom du kan være med å drive selskapet si utvikling vidare innan data-utnytting og digitalisering, og følgjer med på teknologiutviklinga er kanskje dette jobben for deg? Vær med og skap framtidas største og beste nettselskap på Vestlandet. 

Vi tilbyr

 • Oppfølging av eigen mentor
 • Spennande arbeidsoppgåver med stort potensiale for personleg utvikling
 • Gode moglegheiter for kurs og vidareutdanning
 • Høg gøy-faktor på traineesamlingar og på jobben
 • Høve til å søke på faste stillingar i BKK i vår “indre arbeidsmarknad”
 • Eit sosialt miljø med engasjerte medarbeidarar som driv på med ulike aktivitetar og samlingar gjennom året
 • Eige trimrom på arbeidsplassen samt tilgang til bedriftshytter på fjellet og ved sjøen

Felles krav til alle som søkjer stilling som Framtidsfylket Trainee:

 • Minimum bachelor eller mastergrad
 • Maksimalt tre års arbeidserfaring etter endt studie
 • Norsk som arbeidsspråk - munnleg og skriftleg

Du vil jobbe som trainee hos oss frå august 2021 – august 2022