Analyserådgjevar Bilde

Analyserådgjevar

Type stilling Arbeidsgivar Område Tilsettingsform Del
Analyserådgjevar Norec ( tidlegare Fredskorpset) Sunnfjord Fulltid
Norec ( tidlegare Fredskorpset) Logo

Norec ( tidlegare Fredskorpset)

Firdavegen 2, 6800 Førde, Norge
6800 Førde
Sjå bedriftsprofil Sjå fleire ledige stillingar frå denne bedrifta

Kontakt

Morten Rørvik
91 00 55 09

Søknadsfrist

31. juli 2021 Søk på stillinga her

Om stillinga


Som analyserådgivar er du sentral i arbeidet med å realisere strategien vår. Du samarbeider nært med leiinga og fagrådgivarane.

Arbeidsoppgåver

 • samle inn data, analysere informasjon og produsere relevant statistikk
 • vedlikehalde og vidareutvikle Norec sin database for utvekslingsprosjektgjennomføre,
 • analysere og rapportere frå brukarundersøkingar
 • formidle og presentere data og resultat internt og eksternt, både munnleg og skriftleg

Kvalifikasjonskrav

Du har

 • erfaring med statistikk og analysearbeid
 • skriftleg og munnleg formidlingskompetanse
 • relevant høgare utdanning innan forskingsmetode, statistikk og/eller analyse
 • særs gode norsk- og engelskkunnskapar, både skriftleg og munnleg
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • evne til å jobbe sjølvstendig og prioritere

Norec stiller krav til personleg integritet og evne til å vise respekt for andre. Vi legg dessutan vekt på å vere personleg eigna.

Vi tilbyr

Vi byr på ei spennande moglegheit til å vere med på å utvikle Norec som kompetansesenter for utvekslingssamarbeid

 • eit godt arbeidsmiljø med positive og ambisiøse kollegaer
 • høve til bustadlån i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordningar og fleksibel arbeidstid
 • trening i arbeidstida

Stillinga blir lønna etter avtale innanfor staten sitt lønsregulativ som rådgivar / kode 1434 eller seniorrådgivar / kode 1364. Stillingsplassering vil avhenge av utdanning og erfaring.

Vi tilbyr gode pensjons- og forsikringsordningar i Statens pensjonskasse. Frå lønna blir det trekt 2 % til Statens pensjonskasse.


Mangfald

Norec legg vekt på mangfald. Vi oppmodar derfor alle som er kvalifiserte, om å søke på stillinga. Dette gjeld uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vore borte frå arbeidslivet i periodar[JS1] .

Offentleggjering

Vi gjer merksam på at opplysningar om søkaren kan bli offentleggjorde sjølv om søkaren har bede om å ikkje bli ført opp på søkarlista. I så fall vil søkaren bli varsla om dette.