Vikariat Leikanger sjukeheim

100% vikariat som sjukepleiar på sjukeheimen i Leikanger frå 1.1.2021 og eit år frem i tid. Arbeidstida er todelt turnus med arbeid kvar 3.helg
 
Arbeidsoppgåver:
· Ivareta sjukepleiefaglige oppgaver til bebuarar på sjukeheim
· Heilskapleg pleie og omsorg
· Rettleiar for studentar/lærlingar og andre
· Delta i tverrfagleg samarbeid
· Oppfølging av dokumentasjon i journalsystemet,
· Medansvarlig for eit godt læringsmiljø
· Bidra til aktivitet og omsorg som fremmer livskvalitet
 
Sentrale ansvarsområde:
· Pasientflyt
· Pasientjournalsystem
· Samarbeid med spesialist og primærhelsetenesta
· Medikamenthandtering
· Tverrfagleg samarbeid
 
Kvalifikasjonar:
· Bachelor i sjukepleie med norsk autorisasjon
· Beherske norsk, skriftleg og munnleg
  
Personlege eigenskapar:
· Løysingsfokusert
· Fagleg engasjert og trygg på eigen kompetanse
· Gode samarbeids- og kommunikasjonsevne
· Fleksibel, ansvarsfull og serviceinnstilt
· Ha evne og interesse for eldreomsorg
· Personlege eigenskaper vil verte vektlagde
 
Me tilbyr:
· Ein spanande jobb i eit godt arbeidsmiljø.
· Gode pensjons- og forsikringsordningar
· Gode velferdsordningar
· Godt fagleg miljø

Sogndal kommune

Søknadsfrist

søndag 6. desember 2020

Denne nettstaden brukar informasjonskapslar. Ved å fortsette å bruke nettstaden seier du deg einig i vår bruk av informasjonskapslar.