Sjukepleiar - 100% fast stilling ved Gotatoppen

Gotatoppen er omsorgsbustadar med bemanning heile døgnet med 3 avdelingar - Lyngtunet, Bregnetunet og Plassen - med 8 brukarar på kvar avdeling.Det blir lagt vekt på godt arbeidsmiljø og god kvalitet på tenestene. 

Arbeidsoppgåver

Den tilsette er ansvarleg for å planlegge og gjennomføre personleg og praktisk hjelp, helsehjelp, primærsjukepleie og miljøterapi i forhold til demensomsorg/alderspsykiatri. Vi legg stor vekt på godt samarbeid med pårørande. 

Kvalifikasjonar 

Vi søkjer etter ein medarbeidar med godkjent utdanning som sjukepleiar. Det er ønskjeleg med praksis frå demensomsorg/alderspsykiatri.

Sjå fullstendig utlysing og søk på stillinga her


Gloppen kommune

Søknadsfrist

søndag 6. desember 2020

Denne nettstaden brukar informasjonskapslar. Ved å fortsette å bruke nettstaden seier du deg einig i vår bruk av informasjonskapslar.