Vikariat/mellombels stillingar i Gaupne barnehage

100% vikariat som barnehagelærar i tida 04.01.21 – 13.08.21

100% mellombels stilling som barnehagelærar i tida 04.01.21 – 13.08.21

2 x 100 mellombels stillingar som fagarbeidar i tida 04.01.21 – 13.08.21

Nærare opplysningar om stillingane kan du få ved å kontakte styrar Anne Merethe Kvalsøren, tlf. 57685786/90588369, e-post anne.merethe.kvalsoren@luster.kommune.no

På vår heimeside: www.luster.kommune.no finn du meir  informasjon om stillingane.

Der finn du og elektronisk søknadsskjema som du må nytte når du søkjer.

Luster kommune

Søknadsfrist

søndag 29. november 2020

Denne nettstaden brukar informasjonskapslar. Ved å fortsette å bruke nettstaden seier du deg einig i vår bruk av informasjonskapslar.