Sjukepleiar 80% vikariat - Gotatoppen

Gotatoppen er omsorgsbustadar med bemanning heile døgnet med 3 avdelingar - Lyngtunet, Bregnetunet og Plassen - med 8 brukarar på kvar avdeling. 
Det blir lagt vekt på godt arbeidsmiljø og god kvalitet på tenestene.

Vi har ledig 80 % vikariat som sjukepleiar frå 01.11.2020 - 31.12.2021

Arbeidsoppgåver  

Den tilsette er ansvarleg for å planlegge og gjennomføre personleg og praktisk hjelp, helsehjelp, primærsjukepleie og miljøterapi i forhold til demensomsorg/alderspsykiatri. Vi legg stor vekt på godt samarbeid med pårørande. 

Kvalifikasjonar  

Vi søkjer etter ein medarbeidar med godkjent utdanning som sjukepleiar. Det er ønskjeleg med praksis frå demensomsorg/alderspsykiatri. 

Sjå fullstendig utlysing og søk på stillinga her

Gloppen kommune

Søknadsfrist

lørdag 31. oktober 2020

Denne nettstaden brukar informasjonskapslar. Ved å fortsette å bruke nettstaden seier du deg einig i vår bruk av informasjonskapslar.