Prosjekteringsleiar

Er du ein strukturert prosjekteringsleiar? Som kan vere med og sikre framdrift, kvalitet, økonomi og HMS i våre prosjekt? 

Som prosjekteringsleiar får du følgjande oppgåver:

 • Leie tverrfagleg gjennomføring av prosjektering iht. planlagd framdrift.
 • Utarbeide beslutnings- og prosjekteringstidsplanar.
 • Sikre effektiv framdrift i prosjekteringa gjennom god styring og leiing.
 • Påverke val av løysingar i prosjekta som sikrar trygg og effektiv produsjon.
 • Ha ansvar for HMS i planleggings- og prosjekteringsfasen.
 • Kvalitetssikre skildringar, berekningar og teikningar.
 • kommunikasjon med byggherre og styresmaker.
 • Legge til rette for god kommunikasjon mellom interne ressursar og samarbeidspartnerar i prosjekta du leiar.
 • Delta i val av samarbeidspartnerar.
 • Utarbeide planar for kontroll av prosjektering og oppfølging.

Vi ønskjer at du:

 • Har evne og interesse for å leie menneske og prosessar.
 • Er fleksibel og jobbar målretta og systematisk.
 • Er sjølvstendig og samstundes har gode samarbeidsevner.
 • Likar utfordringar og tar ansvar for utvikling av bedrifta.
 • Trivst med ein hektisk kvardag.

Kvalifikasjonar:

 • Relevant bachelor/mastergrad eller tilsvarande. 
 • Fagkompetanse innan prosjekteringsleiing, inkludert bruk av relevante IT-verktøy innan prosjektplanlegging og økonomi.
 • Du har kunnskap om verktøy som BIM mm.
 • Bakgrunn som byggherre, konsulent eller entreprenør er ein fordel. 


Vi tilbyr: 

Ein organisasjon med eit godt kompetansemiljø der vi har mange spennande prosjekt som skal realiserast framover. Vi nyttar LEAN i styringa av våre prosjekt. Du vil bli ein del av teamet med prosjekt- og byggeleiarar som saman med støttefunksjonane våre løyser spennande oppgåver. Vi tilbyr konkurransedyktige lønsvilkår.

Søknadsfrist: 14.08. 2020

Send søknad og CV til Gravdal Bygg as v/Sverre Martin Stensæth, sms@gravdal.no.

Du kan også ta kontakt på telefon 48 88 18 14 for meir informasjon.

Gravdal Bygg as er entreprenørselskapet i Gravdalgruppa. Hovudaktiviteten er totalentreprisar innan privat sektor, i hovudsak bustadmarknaden. Vi har også lang erfaring med bygging av næringsbygg, og omsorgsbustader, skular og barnehagar til offentleg sektor. Gravdalgruppa sitt hovudkontor ligg i Førde, og i tillegg har vi avdeling i Bergen. Vi er ca. 50 tilsette. Gravdalgruppa as er ein del av Hellvik Gruppen as.

Gravdalgruppa

Søknadsfrist

fredag 14. august 2020

Denne nettstaden brukar informasjonskapslar. Ved å fortsette å bruke nettstaden seier du deg einig i vår bruk av informasjonskapslar.