Økonomisjef Stryn kommune

Stryn kommune søker ny økonomisjef

Som økonomisjef vil du få ei nøkkelrolle i å vidareutvikle Stryn kommune som kompetanseorganisasjon. Du får ei sentral strategisk rolle og inngår i kommunedirektøren si toppleiargruppe. I  tillegg blir du ein viktig støttespelar for kommunalsjefar og andre leiarar. Stillinga rapporterer til kommunedirektør.

Ansvarsområdet er kommunen si strategiske økonomistyring samt den operative leiinga av kommunen si økonomiavdeling. Avdelinga leverer tenester til heile kommuneorganisasjonen. Vi har store ambisjonar for den vidare utviklinga av avdelinga og økonomisjefen vert sentral i dette arbeidet.
Vi søkjer ein kollega som kan utvikle organisasjonen Stryn kommune som tenesteleverandør og vere ein pådrivar i bruk av ny teknologi, samt å ha fokus på strategisk organisasjonsutvikling for å nå framtidige mål.   
I tillegg til fagleg tryggleik og kunnskap vil det også vere avgjerande at du som økonomisjef har eigenskapar som gjer at du kan vere sentral i vårt utoverretta arbeid og ha ei synleg rolle i vår organisasjon.  

Stryn kommune

Søknadsfrist

onsdag 12. august 2020

Denne nettstaden brukar informasjonskapslar. Ved å fortsette å bruke nettstaden seier du deg einig i vår bruk av informasjonskapslar.