Vikariat i Gaupne barnehage

  • 100% vikariat som assisterande styrar/barnehagelærar i tida 13.08.20 – 12.08.21
  • 75% vikariat som spesialpedagog i tida 13.08.20 – 12.08.21
  • 50% vikariat som fagarbeidar i spes.ped-tiltak i tida 13.08.20 – 12.08.21

Nærare opplysningar om stillingane kan du få ved å kontakte styrar Anne Merethe Kvalsøren, tlf. 57685786/90588369, e-post anne.merethe.kvalsoren@luster.kommune.no

På vår heimeside: www.luster.kommune.no finn du meir  informasjon om stillingane.

Der finn du og elektronisk søknadsskjema som du må nytte når du søkjer.

Luster kommune

Søknadsfrist

søndag 2. august 2020

Denne nettstaden brukar informasjonskapslar. Ved å fortsette å bruke nettstaden seier du deg einig i vår bruk av informasjonskapslar.