Utekontakt

Brenn du for arbeid med ungdom?

Vi søker ein utekontakt i 40 % stilling.Utekontakten arbeider primært forebyggjande og oppsøkande blant ungdom.Høyanger kommune har fleire bygdelag der ungdom bur. Stillinga medfører mellom anna kveldsarbeid ved ungdomsklubbane i kommunen, og det må påbereknast ekstra jobbing ved særskilde høve når ungdom er ute. Utekontakten samarbeider tett med folkhelsekoordinator, skule, helsesjukepleiar, barneverntenesta, førebyggjande politi, SLT og øvrige instansar som jobber med barn og unge i Høyanger kommune.  Det er eit utfordrande arbeid og det vert stilt krav til kompetanse og personlege eigenskapar.

Utekontakten samarbeider tett med folkhelsekoordinator, skule, helsesjukepleiar, barneverntenesta, førebyggjande politi, SLT og øvrige instansar som jobber med barn og unge i Høyanger kommune.  Det er eit utfordrande arbeid og det vert stilt krav til kompetanse og personlege eigenskapar.

Arbeidsoppgaver
• Etablere kontakt og gje råd / veiledning
• Oppfølging og samarbeid med ungdom
• Oppsøkjande sosialt arbeid
• Deltaking i kommunalt samarbeid
• Haldningsskapende arbeid.

Kvalifikasjonar:
• Personlege eigenskapar vert vektlagt
• Søkjar må ha førarkort
• Godkjend politiattest
• Erfaring fra arbeid med ungdom

Utdanningsnivå:
Ønskeleg med høgskuleutdanning, men anna relevant utdanning eller praksis frå arbeid med barne og unge vil òg bli vurdert

Personlege eigenskaper:
• God relasjonsevne
• Lojal og engasjert
• Det vert stilt krav til fleksibilitet og omstillingsevne.
• Evne til å planlegge og styre sin eigen arbeidskvardag på ein produktiv måte

Kontaktinformasjon: kommunalsjef for Helse og omsorg, Ingunn Indrebø tlf 47890705/57711608

Søknadsfrist : 29.02.20


Høyanger kommune

Søknadsfrist

lørdag 29. februar 2020

Kontaktpersonar

Ingun Indrebø

Denne nettstaden brukar informasjonskapslar. Ved å fortsette å bruke nettstaden seier du deg einig i vår bruk av informasjonskapslar.