Vernepleiar

100 % fast vernepleier stilling i bu og miljøtjeneste, med 2 delt turnus og arbeid anna kvar helg.

Stillinga er delt mellom arbeid i ein verna bustad og ein avlastningsbustad for barn og unge med funksjonsnedsetting. Til stilling i avlastningsbustad er det meiransvar.Er du under utdanning på siste året anbefaler vi deg å søke.

Arbeidsoppgåver

Vernepleiefaglig/ miljøfaglig yrkesutøving i form av stell, pleie og omsorg, veiledning, opplæring, praktisk bistand og tilrettelegging og hjelp til eigenmestring. Utarbeiding av tiltak og oppfølging av disse. Utføre helse og omsorgstenester etter gjeldande lovverk. 

Kvalifikasjonar

Vi er på jakt etter deg som er vernepleiar, og som har brukaren i fokus og synest utvikling, kompetanse og systematisk etisk refleksjon er verdifullt.

Personlege eigenskapar  

Vi ynskjer deg som har lyst til å jobbe etter heimetenestemodell, og vi er på leit etter: 

  • deg som er strukturert og tydeleg. 
  • deg som er fleksible, og takler en arbeidsdag med stadige endringer.
  • deg som er ansvarsbevisst og lojal.
  • deg som har evne til samarbeid og samspel.
  • deg som har evne og vilje til endring og nytenking.
  • deg som beherskar norsk skriftlig og muntlig godt.

Vi tilbyr  

Vi tilbyr varierte arbeidsdagar der du i stor grad styrer eigen arbeidsdag ut frå brukars arbeidsplan og behov. Godt fagleg miljø med bl.a. internundervisning. Vi legg til rette for vidareutdanning / kompetanseutvikling og systematisk etisk refleksjon .Kinn kommune har kompetanselønnssystem som godtgjør tilleggsutdanning og vi brukar årsturnus.

Meir informasjon finn du ved å trykke besøke lenka i høgre marg.

Kinn kommune

Søknadsfrist

onsdag 29. januar 2020

Denne nettstaden brukar informasjonskapslar. Ved å fortsette å bruke nettstaden seier du deg einig i vår bruk av informasjonskapslar.