Landbruksrådgjevar

Gloppen kommune har eit godt fungerande landbrukskontor med tilsette som har høg og brei fagleg kompetanse. 

Vi er frå 01.01.2020 vertskommune for felles landbrukskontor Gloppen og Stad. Ei utviding med Selje og Bryggja i forhold til det vi har i dag.

Arbeidsoppgåver  

Arbeidsoppgåvene er variert og mangfaldige, innanfor forvaltning, rettleiing og utvikling knytt til jord- og skogbruk og utmark. 

Kvalifikasjonar  

Relevant utdanning på universitets-/høgskulenivå. 
Kompetanse på IKT medrekna GIS-kompetanse. 
Erfaring frå kommunal landbruksforvaltning og/eller landbruksorganisasjon. 
Den tilsette må ha førarkort for bil og du må pårekne litt reiseaktivitet i arbeidstida. 

Sjå fullstendig utlysing og søk på stillinga her

Gloppen kommune

Søknadsfrist

søndag 26. januar 2020

Denne nettstaden brukar informasjonskapslar. Ved å fortsette å bruke nettstaden seier du deg einig i vår bruk av informasjonskapslar.