Gløder du for digitalisering og innovasjon i offentlig sektor?

Vi søker rådgivere/seniorrådgivere

Det offentlige Norge skal levere enda bedre tjenester til innbyggerne, næringsliv og frivillige organisasjoner i årene som kommer. Vi søker deg som gløder for å bidra til at offentlig sektor utvikler tjenester på tvers av sektorer og virksomheter, og som har bred forståelse for betydningen av innovasjon og digital transformasjon.
Difi skal få omstilling til å skje i offentlig sektor. Vi skal ha god oversikt over tilstand og utviklingsbehov i forvaltningen, slik at innsatsen til enhver tid er riktig. For å lage gode tjenester for forvaltningen og våre brukere må vi samarbeide mer innenfor offentlig sektor og på tvers av offentlig og privat sektor. 

Vi har ledige stillinger som rådgivere/seniorrådgivere i seksjon for innovasjon og brukerretting. Seksjonen jobber med kunnskapsutvikling og metodeutvikling innen fagområdene digital transformasjon og innovasjon. I tillegg forvalter vi strategisk viktige ordninger for å nå regjeringens mål om å lykkes med digitalisering, slik det er beskrevet i Regjeringens digitaliseringsstrategi. En annen viktig oppgave for oss er knyttet til den kommende Stortingsmelding om innovasjon.
Arbeidssted er Oslo eller Leikanger

Direktoratet for forvaltning og ikt

Søknadsfrist

fredag 13. desember 2019

Denne nettstaden brukar informasjonskapslar. Ved å fortsette å bruke nettstaden seier du deg einig i vår bruk av informasjonskapslar.