Arkivleiar i Luster kommune

100% stilling som arkivleiar

Det skal opprettast ny stilling som arkivleiar, og vi ønskjer ein fagleiar som pådrivar i arbeidet med å effektivisere kommunens sak og arkivteneste i tett samarbeid med sakshandsamarar, andre fagleiarar, einingsleiarar og rådmannens leiargruppe. Arkivleiaren får ansvar for å byggje opp ein ny arkivplan og blir sentral i innføringa av digitalisering av arkivet. Arbeidsoppgåvene vil kunne endrast i høve oppgåvene Luster kommune til ei kvar tid skal ta hand om. Søkjaren må kunne arbeide sjølvstendig og ha gode evner til samarbeid.

Fullstendig utlysingstekst og søknadsskjema finn du på nettsida: www.luster.kommune.no eller på vår facebookside.  

Luster kommune

Søknadsfrist

søndag 20. oktober 2019

Kontaktpersonar

Denne nettstaden brukar informasjonskapslar. Ved å fortsette å bruke nettstaden seier du deg einig i vår bruk av informasjonskapslar.