Leiar Luster omsorgssenter

Det vert ledig fast heil stilling som leiar av Luster omsorgssenter. Omsorgstenesta i Luster kommune er organisert med fem tenesteeiningar. Ei av desse einingane er Luster omsorgssenter som har eit tenestetilbod med i hovudsak 30 langtidsplassar, 18
omsorgsbustadar og tenester til heimebuande. Leiar av Luster omsorgssenter er einingsleiar med fag-, personal-, turnus- og økonomiansvar.

Fullstendig utlysingstekst og søknadsskjema for stillinga finn du på nettsida: www.luster.kommune.no  eller via vår facebookside.

Luster kommune

Søknadsfrist

søndag 29. september 2019

Kontaktpersonar

John Olaf Røhme

Denne nettstaden brukar informasjonskapslar. Ved å fortsette å bruke nettstaden seier du deg einig i vår bruk av informasjonskapslar.