Vernepleiar/sjukepleiar/miljøterapeut med vidareutdanning i psykisk helse

Miljøarbeidartenesta yter tenester til menneske med psykisk utviklingshemming og psykiske lidingar. Nordåsen, Åsateigen, Åsavegen og Myklebusttunet  yter tenester til vaksne bebuarar som bur i eigne bustadar med heildøgnsbemanning. Uteteamet bistår menneske som har behov for teneste i eigne bustadar i kommunen. Solsikka er ein avlastningsbustad for barn og unge 0-18 år. 

I Uteteamet har vi ledig ca 70 % fast stilling som vernepleiar/sjukepleiar/miljøterapeut med høgskuleutdanning og  vidareutdanning i psykisk helsearbeid . Arbeidet er organisert i 2 delt-turnus med også langvakter og arbeid 4 kvar helg.

Sjå lenka for fullstendig utlysing

Gloppen kommune

Søknadsfrist

søndag 4. august 2019

Denne nettstaden brukar informasjonskapslar. Ved å fortsette å bruke nettstaden seier du deg einig i vår bruk av informasjonskapslar.