Ferievikarar i tekniske tenester og friluftsbada

Me har ledig

stillingar som ferievikarar sommaren 2019. Stillingane er delt inn i to periodar à 4 veker.

1. periode: 24.06.18 - 21.07.19

2. periode: 22.07.19 - 18.08.19

Desse stillingane gjeld fyrst og fremst for ungdommar som fyller 17 år i 2019, fødd i 2002, men i friluftsbadet kan og eldre enn 17-åringar søke.

 PARK:

2 personar, 1 i kvar periode

Nærare opplysingar om stillingane i park  kan du få hjå Sven Ove Åmås  mobilnr 97578490

 

RENOVASJON:

4 personar, 2 i kvar periode

Nærare opplysingar om stillingane på renovasjon kan du få hjå Arne Kjos mobilnr 95074351

 

ASSISTENTAR TIL DRIFTSANSVARLIGE PÅ FDV

4 personar, 2 person i kvar periode, fordelt på Øvre Årdal og Årdalstangen

Nærare opplysningar om desse stillingane kan du få hjå Frank-Runar Øren mobilnr. 917 47875.

 

BADEVAKTER I FRILUFTSBADA

Stillingane i friluftsbada er delt inn i 2 periodar, kvalifikasjonskrav til desse stillingane er god sømjedugleik, fyrstehjelpskurs m/livredning (opplæring vil bli gjeve).

Nærare opplysningar om desse stillingane kan du få hjå Frank-Runar Øren mobilnr. 917 47875

 REINHALDARAR

4 personar, 2 i kvar periode, fordelt på Øvre Årdal og Årdalstangen

Nærare opplysningar om desse stillingane kan du få hjå Frank-Runar Øren mobilnr. 917 47875.

 

Løn etter Hovudtariffavtalen.

 

Ber om at de skriv kva stilling de søker på og kva for periode de ønskjer å arbeida i.

Årdal kommune

Søknadsfrist

mandag 4. mars 2019

Denne nettstaden brukar informasjonskapslar. Ved å fortsette å bruke nettstaden seier du deg einig i vår bruk av informasjonskapslar.