Økonomisjef

Vi har ledig 100% fast stilling med tiltreding så snart som råd. 

Vi søkjer ein økonomisjef som skal ha det operative ansvaret for å leie og koordinere den samla økonomistyringa i kommunen (budsjett, økonomiplan og rekneskap), med tilrettelegging for gode prosessar, rapportering, økonomiske analysar og oppfølgjing av politiske vedtak. I tillegg skal du vere ein aktiv bidragsytar i utviklings- og forbetringsprosessar i kommunen.

Arbeidsoppgåver

 • Overordna budsjett- og økonomistyring 
 • Yte fagleg støtte til tenesteområda og budsjettansvarlege
 • Koordinere det daglege arbeidet knytt til rekneskap og budsjett
 • Løpande økonomirapportering internt og eksternt
 • Finansforvaltning, innkjøp og innkjøpsavtaler
 • Saksbehandling innen ansvarsområdet
 • Personalansvar

Kvalifikasjonar

 • Høgare økonomisk utdanning
 • Erfaring frå tilsvarande arbeid, helst innan kommunal sektor.
 • Leiarerfaring 
 • Gode IT-kunnskapar
 • God skriftleg og munnleg framstillingsevne
 • Analytisk, strukturert og resultatorientert
 • Evne til samarbeid og sjølvstendig arbeid

Utdanningsnivå

 • Høgskule/Universitet

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale.
 • For tilsetting gjeld ei prøvetid på seks månader.

Gloppen kommune

Søknadsfrist

mandag 31. desember 2018

Denne nettstaden brukar informasjonskapslar. Ved å fortsette å bruke nettstaden seier du deg einig i vår bruk av informasjonskapslar.