Bystøl søker trainee innan byggteknikk

Nkusi eller Nessane? Bystøl AS er eit rådgjevande ingeniørfirma innan bygge- og anleggsteknikk med 17 tilsette. Bystøl er eit uavhengig selskap eigd av dei tilsette med hovudkontor i Vik i Sogn. Hovudaktiviteten er detaljprosjektering av småkraftverk. Hovudvekta av oppdrag er på Vestlandet, men me arbeider også i land som Uganda, Rwanda og Indonesia. Bystøl AS har prosjektert over 65 kraftverk med samla årsproduksjon på over 750GWh og me har mange fleire på gang.  Sjå meir på: www.bystol.no

Vi søker byggingeniør trainee!

Bystøl AS søkjer etter ingeniør eller sivilingeniør innan byggteknikk til vårt kontor i Vik i Sogn. Me kan tilby oversiktleg og fleksibelt arbeidsmiljø med kort veg til sjefen. Du har stor fridom til å styra eigen arbeidsdag, og du kjem til å arbeida med spennande og utfordrande arbeidsoppgåver innan vasskraft og byggebransjen. Me er spesielt interesserte i deg som kan BIM eller er god på vassdragsteknikk, konstruksjonsteknikk eller anleggsteknikk.  

Felles krav til alle som søkjer Framtidsfylket Trainee:

  • Fullført bachelor eller mastergrad
  • Maksimalt tre års arbeidserfaring etter endt studie
  • Norsk som arbeidsspråk – munnleg og skriftleg

Som Framtidsfylket Trainee får du:

  • Ein spennande jobb og eit nettverk med andre trainear i bedrifter i Sogn og Fjordane
  • Fagleg og personleg utvikling
  • Innsikt i eit mangfaldig næringsliv 
  • Fire traineesamlingar og ein utanlandstur

NB: Alle traineestillingane må søkast på gjennom Framtidsfylket. Dersom du ikkje har brukar kan du registere deg her.

Bystøl AS

Søknadsfrist

fredag 1. mars 2019

Søk stilling

Kontaktpersonar

Jens A. Melheim

Denne nettstaden brukar informasjonskapslar. Ved å fortsette å bruke nettstaden seier du deg einig i vår bruk av informasjonskapslar.