Reinhaldar

Ved Lavik helse og sosialsenter har vi ledig 60% stilling som reinhaldar. Arbeidstida er dagtid mandag, tysdag og torsdag (7,5 t/dag).

Arbeidsoppgåver er dagleg og periodisk reinhald.

Vi ynskjer søkjarar som :

  • har erfaring som reinhaldar. Ønskeleg med fagbrev som reinhaldsoperatør.
  • kan arbeide sjølvstendig
  • er fleksibel og samarbeidsvillig
  • har tilfredstillande norskkunnskapar

Den som vert tilsett må legge fram tilfredstillande politiattest. 

Løn etter gjeldande tariff. Vi har gode pensjons og forsikringsordningar.

Kontaktperson: leiande reinhaldar Merete Muledal på tlf 48 95 77 68

Uo0v7h5sah2rwnshopx5

Høyanger kommune

Søknadsfrist

mandag 1. oktober 2018

Kontaktpersonar

Merete Muledal