HR-ansvarlig

Er du vår nye HR-ansvarlig?

Som et ledd i vår utvikling, vil vi opprette en ny stilling i vår organisasjon. Vårt personale er vår viktigste ressurs, som vi kontinuerlig arbeider med å utvikle. I 2018 er vi 160 ansatte og omsetter for i overkant av 400 mill.
 
ARBEIDSOPPGAVER
HR-ansvarlig vil ha strategisk og operasjonelt ansvar for rekruttering, personal, opplæring og kunnskapsutvikling og - deling i Selstad-konsernet. HR-ansvarlig vil være en del av ledergruppen til selskapet.
 
PERSONLIGE EGENSKAPER

• Høyere utdannelse, dvs på minimum bachelor/masternivå
• Relevant erfaring fra HR-arbeid generelt
• Kunnskap om å etablere gode, effektive opplegg for rekruttering og opplæring
• Erfaring fra å jobbe med personale med ulik bakgrunn
• Gjerne innsikt i bransjen (kompetansekrav, nettverk, uskrevne regler)
• Må kunne beherske alle MS-office programmer eller tilsvarende
• Må kunne bidra til å bygge opp en effektiv digital kommunikasjonsplattform innen aktuelle områder
• Må beherske engelsk skriftlig og muntlig
• Strukturert og selvgående
• Vil vise positive resultat
• God sosial intelligens
• Rettferdig, men bestemt
• Proaktiv og positivt nysgjerrig
 
For mer informasjon, ta gjerne kontakt med Petter Oksholen på tlf 92812574 eller epost: petter@selstad.no

Zthoeaz2h1udwbayt75e

Selstad AS

Søknadsfrist

fredag 25. mai 2018