Strukturplast/Bano-gruppen søkjer trainee innan produktutvikling

Strukturplast AS er eit selskap i Banogruppen med totalt 150 tilsette, der 50 har sin arbeidsstad på Sandane. Gruppa omset for 300 millionar kvart år, har solid økonomi og er i sterk vekst. Gruppa vil i 2018 flytte inn i nye kontor og ikkje minst ny fabrikk på Sandane. Banogruppen har kontor i alle nordiske land, i tillegg til fabrikkar både i Noreg og i Sverige.

Som trainee i Strukturplast/Bano-gruppen tilbyr vi deg

 • Spennande oppgåver på avdeling for produktutvikling
 • Tett samarbeid med produktutviklarar i ulike avdelingar
 • Opplæring på utviklingsavdeling og på fabrikk på Sandane
 • Opplæring ved vår avdeling på NTNU Gjøvik
 • Opplæring på fabrikk i Sverige og våre kontorer i Oslo og Bergen
 • Stillinga inngår i Strukturplast/Bano si utviklingsavdeling

Arbeidsstad er på Sandane i Nordfjord, men noko reiseaktivitet må påreknast, deriblant til vår utviklingsavdeling på NTNU Gjøvik og fabrikk i Sverige.

Kvalifikasjonar

 • Ha god teknisk innsikt, like å sjå nye moglegheiter, og tenkje utanfor boksen
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Du må vere strukturert og like å jobbe både sjølvstendig og i team
 • Du må vise engasjement for jobben, og vere villig til å stå på litt ekstra i hektiske periodar

Som Framtidsfylket-trainee får du

 • Ein spennande jobb og eit nettverk med andre traineear i bedrifter i Sogn og Fjordane
 • Fagleg og personleg utvikling
 • Innsyn i eit mangfaldig næringsliv som for få kjenner til 
 • Fire traineesamlingar og ein utanlandstur

Felles krav til alle som søkjer stilling som Framtidsfylket-trainee

 • Minimum bachelor eller mastergrad
 • Maksimalt tre års arbeidserfaring etter enda studium
 • Norsk som arbeidsspråk - munnleg og skriftleg

Dersom du ikkje oppfyller desse krava oppmodar vi deg likevel til å ta kontakt, då vi også kan vere interesserte i annan teknisk kompetanse - som for eksempel VVS- og byggkompetanse.

Du får

 • Ei stilling i ei internasjonal industrigruppe i vekst, med eit stort potensiale og ein solid økonomi
 • Du får jobbe i eit godt arbeidsmiljø med høg kompetanse, i ein region som gir deg mange moglegheiter til å dyrke friluftsinteresser
 • Du får gode utviklingsmoglegheiter og konkurransedyktige vilkår

Tilsetting: August 2018 til August 2019.

For meir informasjon om stillinga, ta kontakt med TELSA AS, Tommy Gustav El Sayed. TELSA er rådgjevar for Bano-gruppen ved rekruttering. Mobil: 47885388. E-post: tommy@telsa.no


NB: Alle traineestillingane må søkjast på gjennom Framtidsfylket.
Dersom du ikkje har brukar kan du registrere deg her.

Klwhglpmm4u93obbziqt

Bano AS, avd Sandane

Søknadsfrist

1. mars 2018

Søk stilling

Kontaktpersonar

Tommy Gustav El Sayed