Leikanger kommune - Fysioterapeut. 80% fast stilling

Leikanger kommune har ledig 80 % fast stilling for fysioterapeut frå 01.06.18. Tenesta er lokalisert i nye lokale ved Leikanger helsesenter som også omfattar legesenter, helsestasjon og pleie- og omsorgsteneste. Kommunen har om lag 3 årsverk fysioterapi, der 1,8 årsverk er kommunalt tilsette og 2 er privatpraktiserande fysioterapeutar. I tillegg har kommunen 0,8 årsverk for ergoterapeut.


Sjå heimesida vår: www.leikanger.kommune.no for meir informasjon om stillinga.