Sakshandsamar for tenester til funksjonshemma

Vågsøy kommune har følgjande ledig stilling: Sakshandsamar for tenester til funksjonshemma, 50% fast 

Hovudarbeidsoppgåver vil vere rekruttering og oppfølging av støttekontaktar, samt oppfølging av koordinatorar og systemansvarleg for SamPro. 

Søknadsfrist: 25.08.2017

For å lese fullstendig utlysingstekst og søkje på stillinga kan du besøke søknadssenteret vårt.

Ord3fwwnswedjce4ak6z

Vågsøy kommune

Søknadsfrist

25. august 2017