Dette nettstedet bruker javascript. Hvis du aktiverer javascript blir brukeropplevelsen bedre.

Finn jobbar

Økonomi- og rekneskapsrådgjevar, Sogndal kommune

Økonomi- og rekneskapsrådgjevar, Sogndal kommune

Det er ledig 100% fast stilling som økonomi- og rekneskapsrådgjevar ved støtteeininga økonomi og personal frå snarast.

Fullstendig ...

 • Sogndal kommune
 • Type stilling: Fulltid
 • Bransjar: Økonomi og rekneskap
 • Søknadsfrist: 21.05.2017

» Vis heile utlysinga

Helsesøster

Helsesøster

Helsestasjonen i kommunen er lokalisert i Høyanger helsesenter med kontordagar i Lavik og Bjordal. Vi har helsesøsterteneste ved 6 skular (i...

 • Høyanger kommune
 • Type stilling: Fulltid
 • Bransjar: Helse og omsorg
 • Søknadsfrist: 15.05.2017

» Vis heile utlysinga

Vaktmeister

Vaktmeister

Ved Høgskulen på Vestlandet, nærregion Sogn og Fjordane, er det ledig ei fast 100 % stilling som vaktmeister i Sogndal.Den utlyste stillinga er ...

 • Høgskulen på Vestlandet
 • Type stilling: Fulltid
 • Bransjar: Handverk og mekanikk, Offentlege tenester/forvaltning
 • Søknadsfrist: 25.05.2017

» Vis heile utlysinga

Leiande vaktmeister

Leiande vaktmeister

Forvaltning, drift og vedlikehald (FDV) er ei av 41 einingar i Førde kommune. Eininga forvaltar alle kommunale eigde og leigde bygg og utomhusomr...

 • Førde kommune
 • Type stilling: Fulltid
 • Bransjar: Adm./leiing/kontor/HR, Bygg og anlegg, Offentlege tenester/forvaltning
 • Søknadsfrist: 14.05.2017

» Vis heile utlysinga

Administrerande Direktør

Administrerande Direktør

Administrerande direktør har overordna ansvar for den samla drifta, og skal i samarbeid med styret og dei tilsette vidareutvikle organisasjonen i ...

 • Stiftinga Musea i Sogn og Fjordane
 • Type stilling: Fulltid
 • Bransjar: Adm./leiing/kontor/HR
 • Søknadsfrist: 18.05.2017

» Vis heile utlysinga

Utviklar

Utviklar

Sparebanken Sogn og Fjordane er den åttande største sparebanken i landet og har nær 50 prosent av marknaden i fylket. Banken har ein forvaltning...

 • Sparebanken Sogn og Fjordane
 • Type stilling: Fulltid
 • Bransjar: IT - Programvare og maskinvare
 • Søknadsfrist: 07.05.2017

» Vis heile utlysinga

Datavarehusspesialist

Datavarehusspesialist

Sparebanken Sogn og Fjordane er den åttande største sparebanken i landet og har nær 50 prosent av marknaden i fylket. Banken ...

 • Sparebanken Sogn og Fjordane
 • Type stilling: Fulltid
 • Bransjar: Bank, finans og forsikring
 • Søknadsfrist: 07.05.2017

» Vis heile utlysinga

Helserådgjevar, Frisklivsentralen Sogn

Helserådgjevar, Frisklivsentralen Sogn

Det er ledig 60% fast stilling som helserådgjevar ved Frisklivsentralen Sogn.

Fullstendig utlysingstekst og søknadsskjema for stilling...

 • Sogndal kommune
 • Type stilling: Deltidsstilling
 • Bransjar: Helse og omsorg
 • Søknadsfrist: 14.05.2017

» Vis heile utlysinga

Helsesekretær/sjukepleiar, Sogndal legesenter

Helsesekretær/sjukepleiar, Sogndal legesenter

Det er ledig 80% fast stilling som helsesekretær/sjukepleiar frå medio juli 2017 ved legesenteret i Sogndal.

Fullstendig utlysings...

 • Sogndal kommune
 • Type stilling: Deltidsstilling
 • Bransjar: Helse og omsorg
 • Søknadsfrist: 07.05.2017

» Vis heile utlysinga

Planlegging av sikringstiltak – geologi/geoteknikk/vassdragsteknikk

Planlegging av sikringstiltak – geologi/geoteknikk/vassdragsteknikk

NVE har eit viktig samfunnsansvar i å førebyggje skadar frå flaum og skred. Vi hjelper kommunane gjennom uttale til arealplanlegging,...

 • Norges vassdrags- og energidirektorat
 • Type stilling: Fulltid
 • Bransjar: Ingeniøryrker, Offentlege tenester/forvaltning
 • Søknadsfrist: 30.04.2017

» Vis heile utlysinga

Vil du arbeide med arealplanlegging som reiskap for å førebygge flaum- og skredulykker, og bidra til god vassdragsforvaltning?

Vil du arbeide med arealplanlegging som reiskap for å førebygge flaum- og skredulykker, og bidra til god vassdragsforvaltning?

Vil du arbeide med arealplanlegging som reiskap for å førebygge flaum- og skredulykker, og bidra til god vassdragsforvaltning?

Vi har ...

 • Norges vassdrags- og energidirektorat
 • Type stilling: Fulltid
 • Bransjar: Ingeniøryrker, Offentlege tenester/forvaltning
 • Søknadsfrist: 30.04.2017

» Vis heile utlysinga

Barnevernsleiar / sakshandsamar barnevern

Barnevernsleiar / sakshandsamar barnevern

Barneverntenesta i Gloppen har fire fagstillingar, inkl. barnevernsleiar. Tenesta driftar og eit interkommunalt team knytt til heimebaserte ti...

 • Gloppen kommune
 • Type stilling: Fulltid
 • Bransjar: Adm./leiing/kontor/HR, Offentlege tenester/forvaltning
 • Søknadsfrist: 14.05.2017

» Vis heile utlysinga

Undervisningsstillingar ved Breim skule

Undervisningsstillingar ved Breim skule

Breim skule er ein fulldelt 1-7-skule med kring 120 elevar og 23 tilsette. Skulen er ein PALS skule. Målsetjinga vår er å utvikle ein ...

 • Gloppen kommune
 • Type stilling: Fulltid
 • Bransjar: Utdanning og undervisning
 • Søknadsfrist: 10.05.2017

» Vis heile utlysinga

Inspektør ved Nordstranda skule

Inspektør ved Nordstranda skule

Nordstranda skule ligg sentralt til 2 km utanfor Sandane sentrum med 117 elevar. Skulen er ein fulldelt 1-7 skule med SFO-ordning. Administras...

 • Gloppen kommune
 • Type stilling: Fulltid
 • Bransjar: Offentlege tenester/forvaltning, Utdanning og undervisning
 • Søknadsfrist: 10.05.2017

» Vis heile utlysinga

Miljøterpeutstillingar

Miljøterpeutstillingar

Vi søkjer 5 nye kollegaer i vår nye og spennande miljøarbeidarteneste.

Likar du å arbeide med menneske, har god samhandlingskompetans...

 • Gloppen kommune
 • Type stilling: Fulltid
 • Bransjar: Helse og omsorg
 • Søknadsfrist: 12.05.2017

» Vis heile utlysinga

Dagleg leiar Nordfjordnett

Dagleg leiar Nordfjordnett

Ledig 100% fast stilling som dagleg leiar for Nordfjordnett med tilsetting snarast.

Nordfjordnett er ein del av Vågsøy kommune, og drifter ...

 • Vågsøy kommune
 • Type stilling: Fulltid
 • Bransjar: Adm./leiing/kontor/HR
 • Søknadsfrist: 08.05.2017

» Vis heile utlysinga

Turistvert

Turistvert

Ved turistinformasjonen i Kalvåg treng vi to turistvertar, frå medio juni til ca. medio august. 

Stillingane er 100% og på 35,5 t/v i...

 • Bremanger kommune
 • Type stilling: Sommarjobb
 • Bransjar: Media, journalistikk, informasjon og PR
 • Søknadsfrist: 02.05.2017

» Vis heile utlysinga

Flyktningkonsulet ved NAV Bremanger

Flyktningkonsulet ved NAV Bremanger

Vi har ledig ei fast 100% stilling som flyktningkonsulent ved NAV Bremanger i frå snarast.

Oppgåver knytt til stillinga:

•Kartlegge...

 • Bremanger kommune
 • Type stilling: Fulltid
 • Bransjar: Adm./leiing/kontor/HR
 • Søknadsfrist: 02.05.2017

» Vis heile utlysinga

Sivilingeniør elektro / maskin

Sivilingeniør elektro / maskin

Pecom AS arbeider med prosjektledelse, prosjektstyring og studier for alle faser av store og mellomstore prosjekter innen energi, industri og offsh...

 • Pecom AS
 • Type stilling: Fulltid
 • Bransjar: Industri og produksjon, Ingeniøryrker, Konsulent og rådgjeving
 • Søknadsfrist: 14.05.2017

» Vis heile utlysinga

Lærling i kontor- og administrasjonsfaget

Lærling i kontor- og administrasjonsfaget

Sogn og Fjordane fylkeskommune kan tilby eit stort spekter av stillingar knytt til både tenesteyting og utviklingsoppgåver. Vi har ansvar for vid...

 • Sogn og Fjordane fylkeskommune
 • Type stilling: Lærlingplass
 • Bransjar: Adm./leiing/kontor/HR
 • Søknadsfrist: 07.05.2017

» Vis heile utlysinga

Lærling i kontor- og administrasjonsfaget

Lærling i kontor- og administrasjonsfaget

Sogn og Fjordane fylkeskommune kan tilby eit stort spekter av stillingar knytt til både tenesteyting og utviklingsoppgåver. Vi har ansvar for vid...

 • Sogn og Fjordane fylkeskommune
 • Type stilling: Lærlingplass
 • Bransjar: Adm./leiing/kontor/HR
 • Søknadsfrist: 07.05.2017

» Vis heile utlysinga

Driftsteknikar

Driftsteknikar

Sogn og Fjordane fylkeskommune kan tilby eit stort spekter av stillingar knytt til både tenesteyting og utviklingsoppgåver. Vi har ansvar for vid...

 • Sogn og Fjordane fylkeskommune
 • Type stilling: Fulltid
 • Bransjar: Bygg og anlegg
 • Søknadsfrist: 07.05.2017

» Vis heile utlysinga

Teiknspråktolkar, to 100% stillingar, fast og vikariat

Teiknspråktolkar, to 100% stillingar, fast og vikariat

Vågsøy kommune har ledig to 100% stillingar som teiknspråktolk.

Den eine stillinga er ei fast stilling frå 01.08.2017. Den andre er ...

 • Vågsøy kommune
 • Type stilling: Fulltid
 • Bransjar: Utdanning og undervisning
 • Søknadsfrist: 07.05.2017

» Vis heile utlysinga

NOMEK SØKJER SALS- OG MARKNADSSJEF

NOMEK SØKJER SALS- OG MARKNADSSJEF

Nomek er inne i ei spennande utvikling og treng ein motivert og målorientert sals- og marknadssjef med stor arbeidskapasitet som kan hjelpe oss ti...

 • Nomek AS
 • Type stilling: Fulltid
 • Bransjar: Industri og produksjon, Ingeniøryrker, Sal og marknadsføring
 • Søknadsfrist: 30.04.2017

» Vis heile utlysinga

Autorisert rekneskapsførar/rådgjevar

Autorisert rekneskapsførar/rådgjevar

Accountor Sogn treng deg!

Accountor er Nord-Europas største selskap innan økonomi- og rådgjevingstenester. Storleiken betyr noko, ...

 • Accountor - Økonomi Sogn as
 • Type stilling: Fulltid
 • Bransjar: Økonomi og rekneskap
 • Søknadsfrist: 31.12.2017

» Vis heile utlysinga

Elektrikar i Vanylven

Elektrikar i Vanylven

Vi søkjer for fast tilsetting

ELEKTRIKAR

til vår montørbase i Syvde, Vanylven kommune

Arbeidsoppgåver er elektroinstallasjon ...

 • Eid Elektro AS
 • Type stilling: Fulltid
 • Bransjar: Automasjon, Bygg og anlegg
 • Søknadsfrist: 02.05.2017

» Vis heile utlysinga

Fjordkysten friluftsråd søkjer ein iderik, strukturert og samarbeidande dagleg leiar

Fjordkysten friluftsråd søkjer ein iderik, strukturert og samarbeidande dagleg leiar

På kysten av Sogn og Fjordane finn du eit mylder av små og store øyar og eit innland med brusande elvar, vakre fjelltoppar, isbre og stille vatn...

 • Solund kommune
 • Type stilling: Fulltid
 • Bransjar: Adm./leiing/kontor/HR, Havbruk, jordbruk og skogbruk, Reiseliv, hotell og turisme, Sal og marknadsføring
 • Søknadsfrist: 01.05.2017

» Vis heile utlysinga

Kulturskulerektor/kulturskulelærar - vikariat

Kulturskulerektor/kulturskulelærar - vikariat

100% stilling som kulturskulerektor/kulturskulelærar – vikariat for kulturskuleåret 2017/18.

For meir inform...

 • Vik kommune
 • Type stilling: Fulltid
 • Bransjar: Adm./leiing/kontor/HR, Utdanning og undervisning
 • Søknadsfrist: 20.05.2017

» Vis heile utlysinga

Ynskjer du ei læretid kombinert med frifluftsliv?

Ynskjer du ei læretid kombinert med frifluftsliv?

Ynskjer du å vere ein del av eit tverrfagleg team som jobbar saman om å gje brukarane gode tenester, enten dei bur heime eller på institu...

 • Solund kommune
 • Type stilling: Lærlingplass
 • Bransjar: Helse og omsorg
 • Søknadsfrist: 15.05.2017

» Vis heile utlysinga

Kundesentermedarbeider i Førde

Kundesentermedarbeider i Førde

Vår oppdragsgiver er en ledende og stor aktør med hovedkontor lokalisert i Førde.  På kundesenteret søkes det etter en kundesentermedarbe...

 • Adecco Norge AS, Sogn og Fjordane
 • Type stilling: Fulltid
 • Bransjar: Adm./leiing/kontor/HR, IT - Programvare og maskinvare , Konsulent og rådgjeving, Personlege teneste- og servicebransjen
 • Søknadsfrist: 03.07.2017

» Vis heile utlysinga

Landskapsarkitekt

Landskapsarkitekt

Nordplan søker engasjert landskapsarkitekt med interesse for å jobbe i et etablert, tverrfaglig miljø. Oppgavene spenner fra detaljprosjektering...

 • Nordplan AS
 • Type stilling: Fulltid
 • Bransjar: Arkitektur, areal og interiør, Konsulent og rådgjeving
 • Søknadsfrist: 01.05.2017

» Vis heile utlysinga

Bygningsingeniør brannteknikk

Bygningsingeniør brannteknikk

Nordplan treng nå fleire bygningsingeniører med fagkompetanse på brannprosjektering som kan arbeide sjølvstendig eller i prosjekteringsgru...

 • Nordplan AS
 • Type stilling: Fulltid
 • Bransjar: Bygg og anlegg, Ingeniøryrker, Konsulent og rådgjeving
 • Søknadsfrist: 01.05.2017

» Vis heile utlysinga

Vekstselskap søker digitale, analytiske hoder

Vekstselskap søker digitale, analytiske hoder

Sødermann Rådgivning AS er et analyse- og rådgivningsselskap lokalisert på Nordfjordeid. Vi yter tjenester mot kommunal sektor spesielt knyttet...

 • Sødermann Rådgivning AS
 • Type stilling: Fulltid
 • Bransjar: IT - Programvare og maskinvare , Webutvikling
 • Søknadsfrist: 15.05.2017

» Vis heile utlysinga

Revisorar

Revisorar

EY i Sogn og Fjordane søkjer etter erfarne og nyutdanna revisorar med velutvikla "marknadsgen" for å jobbe aktivt i marknaden ...

 • EY
 • Type stilling: Fulltid
 • Bransjar: Adm./leiing/kontor/HR, Konsulent og rådgjeving, Økonomi og rekneskap
 • Søknadsfrist: 31.12.2017

» Vis heile utlysinga

Installeringstekniker i Florø

Installeringstekniker i Florø

På vegne av vår kunde lokalisert på Fjordbase i Florø søker vi etter en strukturert og ansvarsbevisst Installeringstekniker til snarlig oppstart ...
 • Adecco Norge AS, Sogn og Fjordane
 • Type stilling: Fulltid
 • Bransjar: Industri og produksjon
 • Søknadsfrist: 31.08.2017

» Vis heile utlysinga

Fastlege vikariat

Fastlege vikariat

Det er frå 25/11-16 ledig eit vikariat for fastlege ved Luster legekontor. Varigheit for vikariatet er 1 år med muligheit for forlenging...

 • Luster kommune
 • Type stilling: Fulltid
 • Bransjar: Helse og omsorg
 • Søknadsfrist: 16.10.2017

» Vis heile utlysinga

  Footer