Dette nettstedet bruker javascript. Hvis du aktiverer javascript blir brukeropplevelsen bedre.

Finn jobbar

Ynskjer du ei læretid kombinert med frifluftsliv?

Ynskjer du ei læretid kombinert med frifluftsliv?

Ynskjer du å vere ein del av eit tverrfagleg team som jobbar saman om å gje brukarane gode tenester, enten dei bur heime eller på institu...

 • Solund kommune
 • Type stilling: Lærlingplass
 • Bransjar: Helse og omsorg
 • Søknadsfrist: 15.05.2017

» Vis heile utlysinga

IKT lærling - Vågsøy kommune

IKT lærling - Vågsøy kommune

Vågsøy er ei naturperle som ligg ytst i Nordfjord. Kommunen har eit aktivt næringsliv med hovudvekt på marine næringar og innovative teknologi...

 • Vågsøy kommune
 • Type stilling: Lærlingplass
 • Bransjar: IT - Programvare og maskinvare
 • Søknadsfrist: 03.04.2017

» Vis heile utlysinga

Helsesekretær

Helsesekretær

Høyanger helsesenter har 5 unge kommunelegar som held til i nye tidsmessige lokalar midt i Høyanger sentrum. Helsesenteret har og utekontor i Bjo...

 • Høyanger kommune
 • Type stilling: Deltidsstilling
 • Bransjar: Helse og omsorg
 • Søknadsfrist: 02.04.2017

» Vis heile utlysinga

Sjukepleiar

Sjukepleiar

Open omsorg (heimesjukepleie/heimehjelpstenester) Høyanger og er lokalisert i helsesenteret i Høyanger sentrum. Tenesta har 70-80 brukarar og arb...

 • Høyanger kommune
 • Type stilling: Fulltid
 • Bransjar: Helse og omsorg
 • Søknadsfrist: 02.04.2017

» Vis heile utlysinga

Lærarstillingar - vikariat ved Dingemoen skule

Lærarstillingar - vikariat ved Dingemoen skule

Vi har ledig to vikariat på Dingemoen for skuleåret 2017/18, der eit av vikariata er i 100% stilling og det andre er i 80% stilling. Fleire vikar...

 • Fjaler kommune
 • Type stilling: Fulltid
 • Bransjar: Utdanning og undervisning
 • Søknadsfrist: 02.04.2017

» Vis heile utlysinga

Rådgjevar oppvekst - Sogndal kommune

Rådgjevar oppvekst - Sogndal kommune

Det vert ledig 100% fast stilling som rådgjevar oppvekst frå 01.08.2017. Organisatorisk er stillinga lagt direkte under kommunalsjef oppvekst, og...

 • Sogndal kommune
 • Type stilling: Fulltid
 • Bransjar: Konsulent og rådgjeving, Utdanning og undervisning
 • Søknadsfrist: 09.04.2017

» Vis heile utlysinga

Miljøterapeutar skule frå 01.08.2017 - Sogndal kommune

Miljøterapeutar skule frå 01.08.2017 - Sogndal kommune

Det vert ledig både faste og vikarstillingar som miljøterapeutar ved skulane Kaupanger, Trudvang og Kvåle i Sogndal kommune frå skuleåret 2017...

 • Sogndal kommune
 • Type stilling: Deltidsstilling
 • Bransjar: Utdanning og undervisning
 • Søknadsfrist: 02.04.2017

» Vis heile utlysinga

Lærarstillingar frå 01.08.2017 - Sogndal kommune

Lærarstillingar frå 01.08.2017 - Sogndal kommune

Det vert ledig vikariat, og evt. faste, stillingar som lærar ved skulane Kaupanger, Trudvang, Kvåle og Norane i Sogndal kommune frå skuleåret 2...

 • Sogndal kommune
 • Type stilling: Fulltid
 • Bransjar: Utdanning og undervisning
 • Søknadsfrist: 02.04.2017

» Vis heile utlysinga

Lærarstillingar - fast stilling og vikariat ved Fjaler Ungdomsskule

Lærarstillingar - fast stilling og vikariat ved Fjaler Ungdomsskule

Vi har ledig ei fast stilling og eit vikariat for skuleåret 2017/18, begge i 100% stilling.

 • Fjaler kommune
 • Type stilling: Fulltid
 • Bransjar: Utdanning og undervisning
 • Søknadsfrist: 02.04.2017

» Vis heile utlysinga

Faste lærarstillingar ved Flekke skule og barnehage

Faste lærarstillingar ved Flekke skule og barnehage

Vi har ledig to faste lærarstillingar i inntil 200% ved Flekke skule og barnehage frå skuleåret 2017/18.

 • Fjaler kommune
 • Type stilling: Fulltid
 • Bransjar: Utdanning og undervisning
 • Søknadsfrist: 02.04.2017

» Vis heile utlysinga

DRIFTS- OG EIGEDOMSSJEF

DRIFTS- OG EIGEDOMSSJEF

Stiftinga Musea i Sogn og Fjordane med hovudkontor på Sandane, har følgjande hovudavdelingar: De Heibergske Samlinger-Sogn Folkemuseum, Sunnfjord...

 • Stiftinga Musea i Sogn og Fjordane
 • Type stilling: Fulltid
 • Bransjar: Bygg og anlegg
 • Søknadsfrist: 07.04.2017

» Vis heile utlysinga

Helsefagarbeidarar, Sogndal kommune

Helsefagarbeidarar, Sogndal kommune

Det er ledig 2 x 66% fast stilling på natt som helsefagarbeidar i heimetenesta for psykisk utviklingshemma frå snarast.

Turnus vil gå over...

 • Sogndal kommune
 • Type stilling: Deltidsstilling
 • Bransjar: Helse og omsorg
 • Søknadsfrist: 02.04.2017

» Vis heile utlysinga

Spesialbibliotekar/ hovudbibliotekar

Spesialbibliotekar/ hovudbibliotekar

Høgskulen på Vestlandet har ledig 100 % stilling som spesialbibliotekar/ hovudbibliotekar ved biblioteket Førde frå 01.08.2017.

Det s...

 • Høgskulen på Vestlandet
 • Type stilling: Fulltid
 • Bransjar: Adm./leiing/kontor/HR, Forskning og utvikling, Media, journalistikk, informasjon og PR
 • Søknadsfrist: 05.04.2017

» Vis heile utlysinga

Vi treng ein dyktig lærar til vikarstilling ut skuleåret

Vi treng ein dyktig lærar til vikarstilling ut skuleåret

Dingemoen skule har ledig vikariat i om lag 80% stilling som lærar ut inneverande skuleår.

 • Fjaler kommune
 • Type stilling: Deltidsstilling
 • Bransjar: Utdanning og undervisning
 • Søknadsfrist: 31.03.2017

» Vis heile utlysinga

Utviklingskoordinator ved oppvekstkontoret i Bremanger

Utviklingskoordinator ved oppvekstkontoret i Bremanger

Vi har frå 01.08.17 ledig ei fast stilling i 100 % som utviklingskoordinator ved oppvekstkontoret i Bremanger.

Kommunalsjef for oppvekst er ...

 • Bremanger kommune
 • Type stilling: Fulltid
 • Bransjar: Utdanning og undervisning
 • Søknadsfrist: 07.04.2017

» Vis heile utlysinga

Lærarstilling ved Ålfoten oppvekstsenter

Lærarstilling ved Ålfoten oppvekstsenter

Ved Ålfoten oppvekstsenter finn du ein barnehage med ei felles avdeling og barneskule frå 1.-7.klasse, med 25 elevar.

Frå hausten 2017...

 • Bremanger kommune
 • Type stilling: Deltidsstilling
 • Bransjar: Utdanning og undervisning
 • Søknadsfrist: 07.04.2017

» Vis heile utlysinga

Barne- og ungdomsarbeidar ved Kalvåg barnehage

Barne- og ungdomsarbeidar ved Kalvåg barnehage

På Kalvåg oppvekst finn du ein barnehage med to avdelingar og barneskule frå 1.-7.klasse, med 56 elevar.

I barnehagen kan det bli ledig ei...

 • Bremanger kommune
 • Type stilling: Fulltid
 • Bransjar: Utdanning og undervisning
 • Søknadsfrist: 07.04.2017

» Vis heile utlysinga

Lærar ved Davik oppvekst

Lærar ved Davik oppvekst

Ved Davik oppvekst er der ein barnehage med to avdelingar samt barne- og ungdomsskule med 75 elevar.  

Frå hausten 2017 har vi ledig to...

 • Bremanger kommune
 • Type stilling: Fulltid
 • Bransjar: Utdanning og undervisning
 • Søknadsfrist: 07.04.2017

» Vis heile utlysinga

Døvetolklærar ved Davik oppvekst

Døvetolklærar ved Davik oppvekst

Ved Davik oppvekst er der ein barnehage med to avdelingar samt barne- og ungdomsskule med 75 elevar.  

Frå hausten 2017 har vi ledi...

 • Bremanger kommune
 • Type stilling: Fulltid
 • Bransjar: Utdanning og undervisning
 • Søknadsfrist: 07.04.2017

» Vis heile utlysinga

Lærarstillingar frå 01.08.2017 – Luster kommune

Lærarstillingar frå 01.08.2017 – Luster kommune

Det vert  ledig faste/vikariatstillingar som lærar i Luster kommune frå 01.08.2017.

For meir informasjon og elektronisk søknadss...

 • Luster kommune
 • Type stilling: Fulltid
 • Bransjar: Utdanning og undervisning
 • Søknadsfrist: 26.03.2017

» Vis heile utlysinga

Ledige årsvikariat for lærarar ved Hyllestad skule

Ledige årsvikariat for lærarar ved Hyllestad skule

Hyllestad kommune har ledig årsvikariat for lærar ved Hyllestad kommune.

Fullstendig utlysingstekst finn du på heimesida vår, søknadsfri...

 • Hyllestad kommune
 • Type stilling: Fulltid
 • Bransjar: Utdanning og undervisning
 • Søknadsfrist: 26.03.2017

» Vis heile utlysinga

Årsvikariat som lærar ved Hauge oppvekst

Årsvikariat som lærar ved Hauge oppvekst

Ved Hauge oppvekst er Stasjonen barnehage med tre avdelingar og Hauge skule som er ein barne- og ungdomsskule  med 115 elevar. 

Vi ...

 • Bremanger kommune
 • Type stilling: Fulltid
 • Bransjar: Utdanning og undervisning
 • Søknadsfrist: 07.04.2017

» Vis heile utlysinga

Årsvikariat som assistent ved Svelgen oppvekst

Årsvikariat som assistent ved Svelgen oppvekst

Svelgen oppvekst har barnehage med 5 avdelingar og er ein barne- og ungdomsskule frå 1.-10. klasse med 203 elevar. 

For skuleåret 2017...

 • Bremanger kommune
 • Type stilling: Fulltid
 • Bransjar: Utdanning og undervisning
 • Søknadsfrist: 07.04.2017

» Vis heile utlysinga

Årsvikariat som fagleiar ved Svelgen oppvekst

Årsvikariat som fagleiar ved Svelgen oppvekst

Svelgen oppvekst har barnehage med 5 avdelingar og er ein barne- og ungdomsskule frå 1.-10. klasse med 203 elevar. 

For skuleåret 2017...

 • Bremanger kommune
 • Type stilling: Fulltid
 • Bransjar: Utdanning og undervisning
 • Søknadsfrist: 07.04.2017

» Vis heile utlysinga

Årsvikariat som lærar ved Svelgen oppvekst

Årsvikariat som lærar ved Svelgen oppvekst

Svelgen oppvekst har barnehage med 5 avdelingar og er ein barne- og ungdomsskule frå 1.-10. klasse med 203 elevar. 

For skuleåret 2017...

 • Bremanger kommune
 • Type stilling: Fulltid
 • Bransjar: Utdanning og undervisning
 • Søknadsfrist: 07.04.2017

» Vis heile utlysinga

Rektor/driftssjef ved Svelgen oppvekst

Rektor/driftssjef ved Svelgen oppvekst

Stilling som rektor/driftssjef ved Svelgen Oppvekst • Arbeidstittel: Driftssjef • Tenestestad: Svelgen oppvekst

Det er ledig 10...

 • Bremanger kommune
 • Type stilling: Fulltid
 • Bransjar: Utdanning og undervisning
 • Søknadsfrist: 07.04.2017

» Vis heile utlysinga

Arealplanleggar

Arealplanleggar

Byggesak og arealforvaltning har ledig stilling som planleggar. Vi har ansvaret for plan- og byggesaker, samt landbruk og oppmåling. Eininga ...

 • Førde kommune
 • Type stilling: Fulltid
 • Bransjar: Arkitektur, areal og interiør, Offentlege tenester/forvaltning
 • Søknadsfrist: 26.03.2017

» Vis heile utlysinga

Fagleiar ved Førde ressurssenter

Fagleiar ved Førde ressurssenter

Ved Førde ressurssenter er det ledig 100 % fast stilling som fagleiar frå 01.06.2017.

Om oss:

Førde ressurssenter er ei kommunal ...

 • Førde kommune
 • Type stilling: Fulltid
 • Bransjar: Adm./leiing/kontor/HR, Helse og omsorg
 • Søknadsfrist: 26.03.2017

» Vis heile utlysinga

Førsteamanuensis i historie

Førsteamanuensis i historie

Høgskulen på Vestlandet har ledig fast stilling som førsteamanuensis i historie ved Avdeling for samfunnsfag i Sogndal.

 Avdeling for...

 • Høgskulen på Vestlandet
 • Type stilling: Fulltid
 • Bransjar: Utdanning og undervisning
 • Søknadsfrist: 26.03.2017

» Vis heile utlysinga

Førsteamanuesis/førstelektor i samfunnsfag

Førsteamanuesis/førstelektor i samfunnsfag

Høgskulen på Vestlandet har ledig fast stilling som førsteamanuensis / førstelektor innan samfunnsvitskapelege fag ved Avdeling for samfunnsfag...

 • Høgskulen på Vestlandet
 • Type stilling: Fulltid
 • Bransjar: Utdanning og undervisning
 • Søknadsfrist: 26.03.2017

» Vis heile utlysinga

Professor i sosiologi

Professor i sosiologi

Høgskulen på Vestlandet har ledig fast stilling som professor i sosiologi ved Avdeling for samfunnsfag i Sogndal.

 Avdeling for sa...

 • Høgskulen på Vestlandet
 • Type stilling: Fulltid
 • Bransjar: Utdanning og undervisning
 • Søknadsfrist: 26.03.2017

» Vis heile utlysinga

Førsteamanuensis/førstelektor/høgskulelektor i pedagogikk for barnhagelærarutdanninga

Førsteamanuensis/førstelektor/høgskulelektor i pedagogikk for barnhagelærarutdanninga

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det frå 01.08.2017 to faste stillingar som førsteamanuensis/førstelektor/høgskulelektor i pedagogikk på...

 • Høgskulen på Vestlandet
 • Type stilling: Fulltid
 • Bransjar: Utdanning og undervisning
 • Søknadsfrist: 26.03.2017

» Vis heile utlysinga

Fagstillingar i norsk

Fagstillingar i norsk

Høgskulen på Vestlandet har ledig tre faste stillingar i norsk frå 01.08.2017. Arbeidsstad er ved Avdeling for lærarutdanning og idrett i Sognd...

 • Høgskulen på Vestlandet
 • Type stilling: Fulltid
 • Bransjar: Utdanning og undervisning
 • Søknadsfrist: 26.03.2017

» Vis heile utlysinga

Førsteamanuensis/førstelektor/høgskulelektor i pedagogikk for lærarutdanninga

Førsteamanuensis/førstelektor/høgskulelektor i pedagogikk for lærarutdanninga

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det frå 01.08.2017 tre faste stillingar som førsteamanuensis/ førstelektor/høgskulelektor i pedagogikk. ...

 • Høgskulen på Vestlandet
 • Type stilling: Fulltid
 • Bransjar: Utdanning og undervisning
 • Søknadsfrist: 26.03.2017

» Vis heile utlysinga

Førsteamanuensis/førstelektor/høgskulelektor i Idrett

Førsteamanuensis/førstelektor/høgskulelektor i Idrett

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledige inntil tre mellombelse stillingar som førsteamanuensis/ førstelektor/høgskulelektor i idrett f...

 • Høgskulen på Vestlandet
 • Type stilling: Fulltid
 • Bransjar: Utdanning og undervisning
 • Søknadsfrist: 02.04.2017

» Vis heile utlysinga

Førsteamanuensis/førstelektor/høgskulelektor i Idrett

Førsteamanuensis/førstelektor/høgskulelektor i Idrett

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det frå 01.08.2017 ledige to faste 100% -stillingar som førsteamanuensis/ førstelektor/høgskulelektor i ...

 • Høgskulen på Vestlandet
 • Type stilling: Fulltid
 • Bransjar: Utdanning og undervisning
 • Søknadsfrist: 02.04.2017

» Vis heile utlysinga

Miljøterapeut i psykisk helsearbeid, Sogndal kommune

Miljøterapeut i psykisk helsearbeid, Sogndal kommune

Det vil bli ledig 80% fast stilling som miljøterapeut i psykisk helsearbeid frå 01.05.2017.

Fullstendig utlysingstekst og søknadsskjema fo...

 • Sogndal kommune
 • Type stilling: Deltidsstilling
 • Bransjar: Helse og omsorg
 • Søknadsfrist: 26.03.2017

» Vis heile utlysinga

Tenesteleiar helse og sosial, Sogndal kommune

Tenesteleiar helse og sosial, Sogndal kommune

Sogndal kommune ønskjer å gje gode helsetenester til innbyggjarane og ei trygg omsorg for alle som treng det. For å vere i forkant av utviklinga...

 • Sogndal kommune
 • Type stilling: Fulltid
 • Bransjar: Adm./leiing/kontor/HR, Helse og omsorg
 • Søknadsfrist: 02.04.2017

» Vis heile utlysinga

Helsesekretær, Gloppen legesenter

Helsesekretær, Gloppen legesenter

Vi har ledig 80% stilling som helsesekretær med virkning frå 07.08.2017

Kvalifikasjonar for stillinga:Primært helsesekretær, men personar...

 • Gloppen kommune
 • Type stilling: Fulltid
 • Bransjar: Adm./leiing/kontor/HR, Helse og omsorg
 • Søknadsfrist: 01.04.2017

» Vis heile utlysinga

Spennande stilling som einingsleiar for Heimetenesta

Spennande stilling som einingsleiar for Heimetenesta

Vi har ledig 100 % fast stilling som einingsleiar for Heimetenesta.

Heimetenesta held til på Helsetunet. Eininga yter tenester innanfor...

 • Førde kommune
 • Type stilling: Fulltid
 • Bransjar: Adm./leiing/kontor/HR, Helse og omsorg, Offentlege tenester/forvaltning
 • Søknadsfrist: 26.03.2017

» Vis heile utlysinga

IKT-lærlingar

IKT-lærlingar

Ynskjer du ein spanande lærestad i faga IKT-servicefag eller dataelektronikar? Då kan vi tilby læreplass hjå IKT drifts- og utviklingstenesta i...

 • Sogn og Fjordane fylkeskommune
 • Type stilling: Lærlingplass
 • Bransjar: IT - Programvare og maskinvare , Webutvikling
 • Søknadsfrist: 25.03.2017

» Vis heile utlysinga

Brenner du like mykje for Sogn og Fjordane som oss? Bli ein del av Randstad!

Brenner du like mykje for Sogn og Fjordane som oss? Bli ein del av Randstad!

Det er no det skjer! Proffice er blitt til Randstad, og grunna auka arbeidsmengd og stor satsning leitar vi no etter deg som har lyst å være med&...

 • Randstad Bergen AS Avd Sogn og Fjordane
 • Type stilling: Fulltid,Deltidsstilling
 • Bransjar: Adm./leiing/kontor/HR, Bank, finans og forsikring, Bygg og anlegg, Industri og produksjon, Konsulent og rådgjeving, Media, journalistikk, informasjon og PR, Personlege teneste- og servicebransjen, Sal og marknadsføring
 • Søknadsfrist: 30.03.2017

» Vis heile utlysinga

Lærarstillingar i barne-og ungdomsskolen

Lærarstillingar i barne-og ungdomsskolen

Vågsøy kommune har ledige stillingar, vikariat og midlertidige, ved Bryggja skule, Holvik skule, Raudeberg skule, Skavøypoll skule, S...

 • Vågsøy kommune
 • Type stilling: Fulltid
 • Bransjar: Utdanning og undervisning
 • Søknadsfrist: 26.03.2017

» Vis heile utlysinga

Ferievikarar - Eigedomsavdelinga

Ferievikarar - Eigedomsavdelinga

Arbeidsoppgåvene vil vere:

Drift og vedlikehald av kommunen sine bygg og anlegg.

Det er spesiel...

 • Vågsøy kommune
 • Type stilling: Sommarjobb
 • Bransjar: Bygg og anlegg, Reinhald og renovasjon
 • Søknadsfrist: 01.04.2017

» Vis heile utlysinga

Ledige helgestillingar i Bistand og Omsorg

Ledige helgestillingar i Bistand og Omsorg

Fjaler kommune har ledige helgestillingar på sjukeheimen, i heimetenestene og i miljøtenesta. Stillingane er frå om lag 10-20 % og høver g...

 • Fjaler kommune
 • Type stilling: Deltidsstilling
 • Bransjar: Helse og omsorg
 • Søknadsfrist: 31.03.2017

» Vis heile utlysinga

Landskapsarkitekt

Landskapsarkitekt

Nordplan søker engasjert landskapsarkitekt med interesse for å jobbe i et etablert, tverrfaglig miljø. Oppgavene spenner fra detaljprosjektering...

 • Nordplan AS
 • Type stilling: Fulltid
 • Bransjar: Arkitektur, areal og interiør, Konsulent og rådgjeving
 • Søknadsfrist: 01.05.2017

» Vis heile utlysinga

Bygningsingeniør brannteknikk

Bygningsingeniør brannteknikk

Nordplan treng nå fleire bygningsingeniører med fagkompetanse på brannprosjektering som kan arbeide sjølvstendig eller i prosjekteringsgru...

 • Nordplan AS
 • Type stilling: Fulltid
 • Bransjar: Bygg og anlegg, Ingeniøryrker, Konsulent og rådgjeving
 • Søknadsfrist: 01.05.2017

» Vis heile utlysinga

Vekstselskap søker digitale, analytiske hoder

Vekstselskap søker digitale, analytiske hoder

Sødermann Rådgivning AS er et analyse- og rådgivningsselskap lokalisert på Nordfjordeid. Vi yter tjenester mot kommunal sektor spesielt knyttet...

 • Sødermann Rådgivning AS
 • Type stilling: Fulltid
 • Bransjar: IT - Programvare og maskinvare , Webutvikling
 • Søknadsfrist: 15.05.2017

» Vis heile utlysinga

Økonom med erfaring fra offentlig sektor

Økonom med erfaring fra offentlig sektor

Sødermann Rådgivning AS er et analyse- og rådgivningsselskap lokalisert på Nordfjordeid. Vi yter tjenester mot kommunal sektor spesielt knyttet...

 • Sødermann Rådgivning AS
 • Type stilling: Fulltid
 • Bransjar: Helse og omsorg, Konsulent og rådgjeving, Økonomi og rekneskap
 • Søknadsfrist: 20.04.2017

» Vis heile utlysinga

Footer