Stiftinga Musea i Sogn og Fjordane Hovedbilde
Stiftinga Musea i Sogn og Fjordane

Stiftinga Musea i Sogn og Fjordane

Gota 16

https://www.misf.no/

post@misf.no

Kontakt

Atle Reidar Sandnes

atle.reidar.sandnes@misf.museum.no

95238933

Om oss

Om Musea i Sogn og Fjordane

Musea i Sogn og Fjordane (MiSF) si oppgåve som museum er å dokumentere, forske og formidle natur-, kulturarv og kunst i Sogn og Fjordane. Etter den siste regionreforma er vi no ein del av det nye Vestland fylke, og Musea i Sogn og Fjordane er eitt av ti konsoliderte museum i Vestland fylke.

Vi hadde i 2019 eit samla besøkstal i MiSF på over 57.540 besøkande.

Visjon

«Musea i Sogn og Fjordane skal vere ein relevant og aktiv samfunnsaktør innan kunst og kulturarv»

Etablering og historikk

Musea i gamle Sogn og Fjordane fylke vart konsoliderte til Musea i Sogn og Fjordane (MiSF) i Januar 2009. Følgjande sjølvstendige museum er i dag med i MiSF:

  • De Heibergske Samlinger – Sogn Folkemuseum (Kaupanger)
  • Norsk Reiselivsmuseum (Balestrand)
  • Kystmuseet i Sogn og Fjordane (Florø)
  • Nordfjord Folkemuseum (Sandane)
  • Sogn og Fjordane Kunstmuseum (Førde)
  • Sunnfjord Museum (Movika, Sunnfjord)
  • Stiftinga Norsk Kvernsteinssenter (Hyllestad)


Stiftinga MiSF sitt føremål er å drive museum ved å drive innsamling, bevaring, dokumentasjon, forsking og formidling, i tillegg til anna kulturell verksemd. Museet skal drive inntektsgjevande verksemd med naturleg tilknyting til hovudverksemda, det vil seie verksemd som er med på å realisere stiftinga sitt ideelle og kulturelle føremål, som konsulent- og spesialtenester, kafé, museumsbutikk og utleige.

Stiftinga Musea i Sogn og Fjordane Kulturbilde

Ledige stillingar

Type Stilling Stad Tilsettingsform Publiseringsdato
Lyst å jobbe i museum ? Sogndal Fulltid 14-09-2021