SIMAS IKS Hovedbilde
SIMAS IKS

SIMAS IKS

Festingdalsvegen 368, 6854 Kaupanger, Norge

http://www.simas.no

post@simas.no

Kontakt

Hallvard Thomassen, direktør

hath@simas.no

576 57 070

Om oss

SIMAS IKS er eit renovasjonsselskap som handsamar avfallet for omlag 28.000 innbyggjarar i Sogn. Me har fokus på å utnytte verdiane i avfallet og bidra til minst mogleg utslepp av klimagassar og miljøgifter- på ein kostnadseffektiv måte.

Det beste med å jobbe med oss

SIMAS har over 50 tilsette og jobbar kontinuerleg for eit godt arbeidsmiljø med fokus på verdiar og samhandling.

Ledige stillingar

Type Stilling Stad Tilsettingsform Publiseringsdato
Direktør Sogndal Fulltid 26-08-2021