Pecom AS

Pecom AS

Ytstenesvegen, 6968 Flekke, Norway
6968 Flekke

http://www.pecom.no

jp@pecom.no

Kontakt

906 54 432

Om oss

Pecom er eit konsulentselskap med 10 tilsette som starta opp i 2014. Pecom har hovudkontor i Flekke i Fjaler kommune (Sogn og Fjordane).

Pecom sørgjer for profesjonell leiing av store og mellomstore prosjekt og har ulike nøkkelroller i prosjekta; prosjektleiing, prosjekteringsleiing, byggjeleiing, disiplinansvar, kontraktsansvar, HMS leiing og leiing av systematisk ferdigstilling.

Pecom arbeider med prosjekt innanfor energi, industri, offentlege bygg, samferdsel og offshore. Pecom leiar og bidrar i alle fasar av prosjekta, frå idestudie til ferdigstilling og prosjektavslutning.

Per i dag er Pecom involvert i blant anna; Leikanger kraftverk (Sogn og Fjordane), Jølstra kraftverk (Sogn og Fjordane), Solhom kraftverk (Vest-Agder) ++

I tillegg utvikler Pecom AS eit eige prosjektstyringsverktøy for bruk i store og små prosjekter.

Pecom har dyktige medarbeidarar som stadig er på jakt etter nye kollegaer. Dersom du synst noko av dette er interessant så ta gjerne kontakt med oss!