NAV Økonomiteneste Hovedbilde
NAV Økonomiteneste

NAV Økonomiteneste

Sognefjordvegen 56

nav.okonomiteneste@nav.no

Kontakt

Linn Sofie Ugulen

linn.sofie.stavn.ugulen@nav.no

95023101

Om oss

NAV Økonomiteneste er ein intern tenesteleverandør for lønns- og rekneskapstenester til alle NAV sine statlege einingar. Dette inneber mellom anna utbetaling av 450 mrd. kroner i årlege ytingar, samt rettleiing for etaten sine 11 300 tilsette. NAV sitt rekneskap utgjer 1/3 av statsbudsjettet, og NAV Økonomiteneste har ei viktig rolle for å sikre god rekneskapskvalitet i NAV. Eininga består av 90 tilsette fordelt på tre seksjonar og er lokalisert i Leikanger, Vestland fylke.

NAV Økonomiteneste Kulturbilde