Innovasjon Norge Vestland

Innovasjon Norge Vestland

*BERGEN: Lars Hilles gate 30 *SOGNDAL: Trolladalen 30

https://www.innovasjonnorge.no/vestland

vestland@innovasjonnorge.no

Kontakt

Ann Elisabeth Tveit

vestland@innovasjonnorge.no

22 00 25 00

Om oss

Innovasjon Norge skal fremje bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsam næringsutvikling i heile landet og utløyse ulike distrikt og regionar sitt potensiale for næringsutvikling. Det skal vi gjere gjennom å medverke til innovasjon, internasjonalisering og profilering.

Innovasjon Norge har kontor i alle fylka og meir enn 30 kontor i utlandet. Innovasjon Norge legg i si rekruttering vekt på å sikre eit mangfald med omsyn til kjønn, alder og kulturell bakgrunn.

Innovasjon Norge Vestland har kontor i Bergen og Sogndal.

Det beste med å jobbe med oss


Ledige stillingar