Vik IT-Partnar AS

Vik IT-Partnar AS

Vikjatunet
6893 Vik i Sogn

www.vikitp.no

post@vikitp.no

Kontakt

576 95 080

Om oss

* Vik IT-Partnar er ei sjølvstendig, lokal eigd IKT-verksemd i Vik i Sogn.

* Leverer konsulenttenester til næringslivet, offentlege og private kundar i regionen.

* Stabil kundemasse med aukande arbeidsmengd.

* Fire tilsette i dag og ynskjer oss fleire kollegaer.

Ledige stillingar