UWC Connect As

UWC Connect As

Hauglandsvegen 304, 6968 Flekke, Norway
6968 Flekke

http://www.uwcconnect.com

connect@uwcrcn.no

Kontakt

577 37 021

Om oss

UWC Connect vart etablert i 2015 og er eit selskap 100% eigd av UWC Røde Kors Nordisk. Gjennom gode tilbod ynskjer vi å leggje til rette for auka aktivitet på Haugland og vi ynskjer at enno fleire skal få ta del i det internasjonale miljøet og mangfaldet av personer og aktiviteter vi kan tilby. UWC Connect eig og driv UWC Leirskule, og alle dei andre kommersielle tilboda knytt til UWC Røde Kors Nordisk. Døme på dette er blant anna sommarleirar, leirskule, overnatting, utleige av lokale, matservering og aktivitetar til mange typar ulike grupper. I 2019 kjem vi til å ha kring 3000 besøkjande på campus, men vi har kapasitet til å ta imot enno fleire! Vår visjon er at vi skal vere den beste møteplassen for mangfald i den nordiske regionen ved å kople menneske frå heile verda samen gjennom unike (utnadørs) oppleveingar

Ledige stillingar