Sygnir AS

Sygnir AS

Røysavegen 1

https://www.sygnir.no/

jobb@sygnir.no

Kontakt

Gro Beate Fjærestad

post@sygnir.no

97038117

Om oss

Sygnir AS er eit nettselskap og ein del av Sognekraftkonsernet. Sygnir AS byggjer, driftar og forvaltar selskapet sitt regional -og distribusjonsnett på 3 000 km og eit omfattande fibernett innanfor konsesjonsområdet avgrensa av kommunane Vik, Sogndal, Lærdal og Aurland. Sygnir AS har om lag 80 tilsette. Nettselskapet Sygnir skal drifte og utvikle straumnettet for sikker forsyning til innbyggjarar og næringsliv i Sogn.

Det beste med å jobbe med oss

Ein spennande arbeidsplass som er viktigfor det grøne skiftet, samtidig som den er ein viktig regional drivkraft i Sogn. Opplæring, kurs og stort potensiale for eigenutvikling. Travel arbeidsplass med stor aktivitet, store satsingar og gode kollegaer i eit sosialt produktivt miljø.

Ledige stillingar

Type Stilling Stad Tilsettingsform Publiseringsdato
Open søknad Fulltid 13-10-2023