Sunnfjord Utvikling Hovedbilde
Sunnfjord Utvikling

Sunnfjord Utvikling

Peak Sunnfjord, Hafstadvegen 25, 6800 Førde, Norge
6800 Førde

http://www.sunnfjordutvikling.no

kathe.arnesen@sunnfjord.no

Kontakt

952 61 359

Om oss

Sunnfjord Utvikling AS er nærings- og tiltaksapparatet til Sunnfjord kommune og næringslivet i Førde, Gaular, Jølster, Naustdal.
Føremålet vårt er enkelt sagt å bidra til utvikling i Sunnfjord. Vi skal hjelpe nye etablerarar, og vi skal leggje til rette for at eksisterande næringsliv kan utvikle seg vidare og eventuelt skape ny aktivitet. Knoppskyting er viktig, særleg i distrikta, og det skjer som regel i etablerte og kreative næringsmiljø eller selskap. Sunnfjord Utvikling har som mål å vere ein tilretteleggjar med god oversikt over kva som skjer i heile Sogn og Fjordane, på tvers av kommunegrensene. Vi har eit nettverk som næringslivet kan bruke i sitt utviklingsarbeid.
Selskapet er eigd av Sunnfjord kommune samt næringslivet i området. Styret er samansett av fire representantar frå kommunen, samt tre representantar frå næringslivet.

Ledige stillingar