Sunnfjord kommune Hovedbilde
Sunnfjord kommune

Sunnfjord kommune

Hafstadvegen 42, rådhuset
6802 Førde

https://sunnfjord.kommune.no/

Dagun.Indrebo.Muri@sunnfjord.kommune.no

Kontakt

Jan Birger Moe

jan.birger.moe@sunnfjord.kommune.no

57 72 00 00

Om oss

Sunnfjord kommune ligg sentralt i Vestland fylke, og tilbyr rike naturopplevingar frå fjord til bre. Kommunen har om lag 22 000 innbyggarar, og er sentrum for handel, service og utdanning i regionen. Kulturlivet er variert med teater, kino, konsertar og utstillingar. I kommunen er det breitt tilbod av bustadar og tomter.

Vi strekker oss etter målet om å bli drivande gode i lag. Engasjement, inkludering og nærheit er styrande verdiar for vårt arbeid kvar deg.


Innbyggjarane er vår viktigaste ressurs og dei vi byggjer framtida for anten det er teneste, bygg eller natur vi arbeider med.

Vi som arbeidsgjevar set kompetanse og framtida i fokus når vi skal yte vårt beste for kommunen og innbyggjarane. Å møte folk med respekt og rausheit samstundes som ein skal ivareta mangfaldet er også viktige eigenskapar vi ser etter hos våre tilsette.

Ledige stillingar