Sunnfjord Geo Center Hovedbilde
Sunnfjord Geo Center

Sunnfjord Geo Center

Småbakkane 19, 6984 Stongfjorden
6984 Stongfjorden

http://www.sunnfjordgeocenter.no

post@sunnfjordgeocenter.no

Kontakt

577 31 900

Om oss

Sunnfjord Geo Center er eit vestlandsk kompetansesenter innan geofag. Vi har totalt ni medarbeidarar som jobbar med skredfarevurderingar, flaumfarevurderingar, geotekniske vurderingar, grunnundersøkingar, miljøgeologi, formidling av geofag, ekskursjonar og generell geofagleg rådgjeving. Våre tilsette har ein variert kvardag med rom for eiga utvikling i eit tett og triveleg arbeidsmiljø. Vi er basert i Stongfjorden, Bergen, Sandnes og Ørsta, og tek oppdrag over heile Noreg. Våre oppdragsgjevarar er offentlege myndigheiter, næringsliv og privatpersonar som søker ekspertise ein kan stole på i spørsmål knytt til naturen sine krefter.

Ledige stillingar