Stryn Energi

Stryn Energi

Tinggata 3
6783 Stryn

http://www.stryn-energi.no/

postmottak@stryn-energi.no

Kontakt

578 73 600

Om oss

Stryn Energi AS vart etablert som kraftkonsern frå 01.01.2007. Det består av morselskapet Stryn Energi AS og dotterselskapet Innvik Kraftverk AS. Alle selskapa er heimehøyrande i Stryn Kommune.

Stryn Energi AS driv produksjon, overføring og omsetnad av elektrisk energi, samt distribusjon av fjernvarme.

Stryn Energi - konsernet har 23 tilsette, omsette i 2011 for ca. 100 mill. kroner og har ein eigenkapital på nær 86,5 mill. kroner.

Ledige stillingar