Stiftinga Nynorsk avissenter

Stiftinga Nynorsk avissenter

Firdavegen 12, 6800 Førde, Norge

http://www.nynorskavissenter.no

post@nynorskavissenter.no

Kontakt

Ingunn Osland

ingunn.osland@firda.no

911 49 821

Om oss

Stiftinga Nynorsk avissenter i Førde tilbyr landets mest effektive opplæring i moderne avisjournalistikk. Vi tek inn personar frå heile landet med ulik utdanning og bakgrunn. Føresetnaden er at du skriv nynorsk, har stå-på-vilje og vil bli journalist. Praktikantopplæringa varer i seks månader med praksis i Firda Media og i ein annan redaksjon. Løn i heile læretida. Vi tilset fem praktikantar kvart halvår, med kursstart i januar og august. Kontakt dagleg leiar Ingunn Osland for meir informasjon. Søknadsfrist: 15. april og 15. oktober.

Ledige stillingar