Sparebanken Vest

Sparebanken Vest

Postboks 7999
5020 Bergen

http://www.spv.no

arild.sandvoll@spv-no

Kontakt

Om oss

Sparebanken Vest er den tredje største sparebanken i landet. Vi er eit komplett finanshus for meir enn 250.000 person- og bedriftskundar. Vi er stolte over å vere eit sjølvstendig finanskonsern med hovudkontor i Bergen med ei sentral rolle i mykje av den verdiskapinga som skjer på Vestlandet.

Visjonen vår er at alt det vi gjer, gjer vi for å bidra til at livet på Vestlandet blir endå litt betre.

  • Enkel
  • Profesjonell
  • Engasjert

Slik skal du oppleve oss. Ansikt til ansikt, på nett eller i telefonen.

Ledige stillingar