Sogneprodukt

Sogneprodukt

Postboks 13
6891 Vik i Sogn

http://www.sogneprodukt.no

post@sogneprodukt.no

Kontakt

576 98 340

Om oss

Sogneprodukt sitt mål er å hjelpe flest mogeleg til å skaffe seg arbeid eller å ta vidare utdanning. Bedrifta er i hovudsak kommunalt eigd, og er etablert for å vere kommunane sitt "verktøy" for å hjelpe personar som treng assistanse for å komme inn i ordinært arbeidsliv.

Sogneprodukt jobbar langs heile Sognefjorden i nært samarbeid med næringslivet, kommunane og NAV. 70 % av arbeidssøkjarane våre jobbar i næringslivet i Sogn og 30 % innomhus hjå oss enten i Vik, Sogndal eller Høyanger.

Me tilbyr kundar/arbeidssøkjarar:

Hjelp til arbeid og utdanning - kva er rett veg for meg og korleis kjem eg dit?

Tilrettelgat fagopplæring - godkjendt i alle fagretningar

Ulike kurs

Arbeidskraft - trygg rekruttering

Jobbfrukt - helse og hummør på arbeidsplassen

Mekanisk arbeid, lakkering

Ved og treprodukt

Kantinedrift

Ledige stillingar