Sogndal kommune Hovedbilde
Sogndal kommune

Sogndal kommune

Postboks 153

http://www.sogndal.kommune.no

postmottak@sogndal.kommune.no

Kontakt

Merethe Relling Trettenes

postmottak@sogndal.kommune.no

57 65 25 70

Om oss

Velkommen til fagre Sogn! Her kan du kombinere ei spanande karriere med eit liv i frisk luft og fantastiske omgjevnadar.
Sogndal kommune vart etablert 01.01.2020 etter kommunereforma. Det er ca. 12.000 innbyggjarar i kommunen, i tillegg er vi vertskommune for over 3.000 studentar gjennom studieåret. Sogndal er regionsenteret i Sogn. Kommunen har om lag 1200 medarbeidarar. Kvar dag leverer me gode tenester i tråd med innbyggjarane og næringslivet sine behov. Me har sett oss som mål å vere ein framtidsretta og kunnskapsbasert samfunnsutviklar med fortrinn innan reiseliv, unike kompetansemiljø og innovasjon.

Ledige stillingar