Sogn og Fjordane Skogselskap Hovedbilde
Sogn og Fjordane Skogselskap

Sogn og Fjordane Skogselskap

Planteskulevegen 35, 6908 Florø, Norge

https://www.skogselskapet.no/fylkesskogselskapene/sogn-og-fjordane/

ruben@skogselskapet.no

Kontakt

Ruben Bøtun

ruben@skogselskapet.no

95761717

Om oss

Sogn og Fjordane Skogselskap er eitt av dei regionale Skogselskapa i landet og driv allsidig verksemd for å fremje skogen sin mangsidige verdi og arbeide for eit godt skogbruk. Vi har ein eigedom på 700 dekar på Brandsøy ved Florø med kontor i driftsbygning der det tidlegare var planteproduksjon. No er det utleigeverksemd med mellom anna golfklubb og hestesportssenter på eigedomen. Mykje av aktiviteten i Skogselskapet skjer i form av prosjektarbeid. For tida driv vi motivasjonsprosjekt for skogkultur, skogsvegplanleggingsprosjekt og organisering av ymse korte skogbrukskurs. Prosjektsatsingar retta mot ålmenta og spesielt barn og unge er også aktuelt. Dei som jobbar hos oss, har travle dagar med svært sjølvstendig arbeid og brei kontaktflate i og utanfor skogbruksnæringa. Vi fremjer informasjon om skogen si rolle i det grøne skiftet - som råstoffprodusent, klimafaktor og viktig faktor for folkehelsa.

Sogn og Fjordane Skogselskap Kulturbilde

Ledige stillingar