sitep Hovedbilde
sitep

sitep

Årdalsvegen 11, 6884 Øvre Årdal, Norge
6884 Øvre Årdal

http://sitep.no

frank.ovstetun@sitep.no

Kontakt

918 06 710

Om oss

Sitep skaper arenaer for samarbeid som aukar innovasjonskraft og innovasjonstakt. Samarbeid mellom akademia og næringslivet er nøkkelen i ei tid da innovasjon blir mindre fysisk og meir virtuell, der kunden like godt er på den andre sida av jorda som på den andre sida av gjerdet. Industri 4.0 er den største og raskaste endringa i historen – 3000 ganger meir omfattande enn den industrielle revolusjonen. Med øvingsfabrikk og teknologilab er Sitep as ein læringsarena for ein livslang læring for både elevar og erfarne innovatører. Me er med å forma den industrielle framtida i regionen gjennom å auke samarbeidet mellom bedrifter, skule, universitet og andre forskingsmiljø

Ledige stillingar